Efendim; mâlum olduğu üzere dînimiz ``nasihat``e büyük bir ehemmiyet veriyor. Bunun sebep ve hikmet

Devamı..