Kur'ân Kültürü

Burada Kur'ân Kültürü kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Koşun Koşuşturun Ama Hedefiniz Doğru Ols

img

İnsan, hayır yolunda öncelikle kendisiyle yarışmalıdır; bugününü, dünün hayırlarından daha fazlasıyl

Devamı..

İlâhi Yardım Kesilirse İşte Felâket O Za

img

İbn Teymiye der ki: "Ne zaman bir meselede tıkanıp kalırsam veya bir konuda zorluklarla karşılaşırsa

Devamı..

Liderlik Ekibi Korumaktır

img

Allah Resûlü (s.a.v.) müminlerin bütünlük heyecanını dağıtmama adına, bile bile nice münafıkları ida

Devamı..

Duracağı Yeri Bilmek ya da Bilmemek: İşt

img

Mümin insan uyanık olacak, şeytanın saflarında yer almamak için basiretli hareket edecektir. Zalimle

Devamı..

En Güzeli Yakalama Avcılığı

img

İlişkilerde en güzeli yakalamak, sadece güzellik sergileyenlere daha güzeli ile karşılık vermekten i

Devamı..

Başarı ve Bereket Sırrı: Tazim

img

Allah`a tazim, sadece O`nun ismini hürmetle anmaktan ibaret değildir. O`ndan gelen ve O`na nispet ed

Devamı..

İhsan İnsanı Köle mi Yapmalı?

img

"İnsan, karşılığını veremeyeceği bir ihsan karşısında o ihsanı yapana karşı, düşmanlık hissiyle dola

Devamı..

Sen Sana Düşeni Yap, Gerisini O`na Bırak

img

Sabırsız ve aceleci kişilikler, azm sahibi olamaz ve sonuç alamazlar. Azm seviyesinde iradeyi ortaya

Devamı..

Mazerete Sığınana Ekipte Yer Yok

img

Önemli olan gönülde mazeret olmamasıdır. İçteki mazeretleri tüketen ve silen sır, davaya olan güçlü

Devamı..

Hayrı Çoğaltmak, Ömre Ömür Katmak

img

Bir insan, yüreğinde neyi hedef haline getirirse, her şey o hedef için vasıtaya dönüşür. Bu itibarla

Devamı..

Zordan Kaçma Bodur Kalmaktır

img

İslâm, her Müslümandan kendi özbenliğini negatif duygu ve düşüncelerden arıtmasını ister ve bunun na

Devamı..

İnsan, İktidar ve Mesuliyet

img

Allah Teâlâ`nın her bir kuluna lûtfettiği istidat, iktidar, imkân ve nimetler farklıdır. Bu itibarla

Devamı..