Alican Tatlı

tatlialican@yahoo.com

Yazarlar

img

1964 senesinde Giresun Bulancak’ta dünyaya geldi. İlkokulu Giresun Cumhuriyet İlk Öğretim Okulunda tamamladıktan sonra 1975 yılında Giresun İmam-Hatip Lisesi’ne kaydoldu. Ortaokul ve liseyi burada okudu. 1982’te lise kısmından mezun oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne başladı. 1987’de fakülteden mezun oldu. Mezun olduğu sene M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü “Temel İslâmî Bilimler” anabilim dalı “Hadis” bilim dalında yüksek lisans programına kayıt yaptırdı. 1989 senesinde yüksek lisans programını tamamlayıp aynı sene Ekim ayında doktora programına başladı. 1996 senesinde doktora tezini verdi.

Eserleri;

1.    Kâdî İsmail b. El- Ezdî’nin Hayatı ile birlikte,  aynı müellifin “ Kitâbu Fadli’s-Salâti ale’n-Nebî”  adlı el yazması eserin edisyon kritiğini master tezi olarak hazırladı.  

2.    Doktora Tezi olarak; “ Zühd Açısından Dünya ve Nimetleri” eserini yazdı. Bu eser Türkçe ve Rusça dilinde neşrolunmuştur.

3.  Ahmet er-Rifâî hazretlerinin  “el-Mecâlis” adlı Arapça eserinin yarısını “Sohbet  Meclisleri”  ismiyle tercüme etti ve eser Erkam Yayınları arasında neşroldu.

4.    Es’ad Erbilî hazretlerinin “Kenzü’l-İrfan” adlı hadis kitabının  tahricinde (kaynaklarını bulmada)  görev aldı.

5.    Yerli ve Yabancı bazı dergilerde muhtelif yazıları çıkmıştır ve bazılarında ise halen çıkmaktadır: (Türkçe Dergiler: Altınoluk, Söz Ola, Genç.  Yabancı Dergiler: Azerice Kutb Dergisi; Arnavutça Etika; Rusça, Zalatoy Radnik “Altınoluk”.)

Tatlı şu an Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olup yine aynı vakfın Yurt Dışı Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmaktadır.
 

img Neyinizi Bölüşemiyorsunuz!
Çağımızın en büyük yanılgılarından biri de aile içerisine sokulan "ekonomik bağımsızlık" fikridir. Bu fikir, yuvalar için büyük tehdit oluşturmaktadır.