Sinan Özgenç

sinan.ozgenc@gmail.com

Yazarlar

img

1979 İstanbul doğumlu. İ.Ü. Pazarlama ve M.Ü. Gazetecilik mezunu. Evli.

1996-2006 yılları arasında çeşitli ajanslarda Reklam Yazarı olarak çalıştı.

2006’dan itibaren Genç Dergi Yazı İşleri’nde.

Yazılarını bilgisayarda yazar. Ama kalem takıntısı vardır. Elindeki; sahip olup da kullanmadığı kalem sayısı, kütüphanesindeki “ileride okurum” deyip de okumadığı kitap sayısıyla yarışmaktadır. Hayatta en çok güldüğü iki şaka; yazarın hissettiğini yazması ve gazetecinin tarafsız olması gerektiğinin öne  sürülmesidir. İmla kurallarını trafik kurallarıyla karıştıranlarla alay etmeyi sever.

Sonuçta; arada sırada bir iki kaideyi esnetmenin kimseye zararı olmadığı kanaatindedir. Müstehzi, mu’ciz, fevkalade, mütalaa, namütekabil, feriştah kelimeleri; çok isteyip de günlük hayatta pek kullanma olanağı bulamadığı sözcüklerdir. İleride çok parası olunca ilk iş olarak sade bir dil ve coşkulu bir anlatım satın almayı planlamaktadır. Yazar yukarıdaki metinde kendisinden üçüncü tekil şahıs gibi söz etmektedir. Çünkü bunun çok havalı olduğunu düşünmektedir.

Böyle de düşünceli bir arkadaşımızdır.

img Mertligini Kaybeden Toplum
Sosyologlar şiddeti sanki yeni bir şeymiş gibi kalitatif/kantitatif araştırmalarına konu ededursun; giderek mertliğini kaybeden bir toplum oluşumuzu kim, nasıl açıklayacak onu bilemiyorum ben…