Selim Tiryakiol

selimtiryakiol@gmail.com

Yazarlar

img

1988 yılı Temmuz’unun 15’inde Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Gerede’de, liseyi Bolu’da Öğretmen Okulunda okudu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.
 
Mütercim Âsım Efendi’nin Tuhfe-i Âsım isimli manzum sözlüğü üzerine hazırladığı teziyle yüksek lisansını verdi. Hâlen Türkçenin grameri ve öğretimi üzerine doktora tezini hazırlamaktadır.
 
Okur, Genç ve Hece Dergilerinde yazıları yayımlanmıştır. İngilizce ve Arapça öğrenmektedir.
 
Selim Tiryakiol, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

img Dilde Üç Boyut: Ne Zaman?
İnsan Allah`ın yalnızca dil nimetini düşünse, hayretler içinde kalıyor.