Selim Tiryakiol

selimtiryakiol@gmail.com

Yazarlar

img

1988 yılı Temmuz’unun 15’inde Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Gerede’de, liseyi Bolu’da Öğretmen Okulunda okudu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.
 
Mütercim Âsım Efendi’nin Tuhfe-i Âsım isimli manzum sözlüğü üzerine hazırladığı teziyle yüksek lisansını verdi. Hâlen Türkçenin grameri ve öğretimi üzerine doktora tezini hazırlamaktadır.
 
Okur, Genç ve Hece Dergilerinde yazıları yayımlanmıştır. İngilizce ve Arapça öğrenmektedir.
 
Selim Tiryakiol, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

img Saygıdeğer Swahilice
2017 Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk Dili Yılı seçildi. Yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler "dilimiz kimliğimizdir" üst başlığı altında gerçekleştirilecek.