GENÇ Haber Merkezi

“TEMEL EĞİTİM PROGRAMI” NEDİR? 
 
Şahsiyet Temel Eğitim, cumartesi tam gün yapılan eğitim programının adıdır. Öğrencilerin 4 yıl boyunca Temel İslami İlimler, Şahsiyet İnşası, Karakter Eğitimi, Akademik Destek aldığı ve gelişim kulüplerine katıldığı programdır. Bunun yanı sıra öğrenciler birebir eğitim danışmanlığı desteği alabileceklerdir. Ayrıca bu programda öğrenciler yıl boyunca cumartesi tam gün eğitimlerinin yanında pazar günleri sosyal sportif etkinlikler, şehir içi ve dışı geziler, sosyal sorumluluk ve hareketlilik projelerine katılabileceklerdir. Yıl içinde ara dönem kaynaşma ve okuma kampları, motivasyon kampları ve yaz okulu ile program zenginleştirilecektir. 
 
EĞİTİM SÜRESİ
 
Temel eğitim birimlerde 3+1 yıldır. 3 yıl temel eğitim alındıktan sonra 1 yıl üniversite sınavına hazırlık aşamasıdır.
 
EĞİTİM KONTENJANI
 
Temel Eğitim veren birimlerde eğitim kontenjanı, yerleşke kapasitelerine göre değişmekle birlikte bir sınıf maksimum 15 kişiliktir. Her birimin yeni dönem öğrencileri maksimum 2 sınıftan oluşmaktadır. Her bir temel eğitim biriminin toplam kontenjanı maksimum 120 kişiliktir.

PROGRAM ŞARTLARI
 
• Program erkek öğrencilere yöneliktir.
• Temel Eğitim Programına katılım mülakat ile sağlanır. 
• Programa katılabilmek için İstanbul’da herhangi bir ortaöğrenim (lise) kurumunda kayıtlı olmak gerekmektedir. 
• Dersler hafta sonu cumartesi tam gün olup 09.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır.
• Kayıt yaptırılan eğitime devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin %80’inde devamlılık sağlamayan öğrenciye sırasıyla uyarı ve kınama verilir; ardından program ile ilişiği kesilir. 
• Şahsiyet Temel Eğitim programına katılım sağlayan öğrencinin MEB dönem not ortalaması 70 ve üzeri olması gerekmektedir. 
• 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ara döneminde şehir dışı Kaynaşma ve Okuma Kampına ve yaz döneminde Yoğunlaştırılmış Dil Eğitim Kampına veya Üniversite Hazırlık Kampına katılım zorunlu olup; yıl içinde düzenlenecek maneviyat, beceri kampı, heyecan ve motivasyon kamplarına katılım tercihe bağlıdır. 
• 4 yıllık eğitim dönemi sonunda Şahsiyet Akademisi Müdürlüğü tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her öğrenciye “Mezuniyet Belgesi” verilir. 
 
GELİŞİM ALANI
 
Fiziksel Gelişim: Sağlıklı yaşamak için gerekli olan yeterli ve düzenli beslenme, temizlik ve uykunun disipline edilmesinin yanı sıra örnek davranış sergileme, sportif ve bedensel faaliyetlerde bulunmak.

Zihinsel Gelişim: İlmi ve fikri alt yapısının güçlenmesi için gerekli olan düzenli okuma alışkanlığı kazanmak, bilimsel çalışmalara katılmak, yazma becerileri kazanmak, dil gelişimini ilerletmek, sanatsal faaliyetlerle meşgul olmak.

Ruhsal Gelişim: Temel İslami ve ahlaki değerleri kazanmak, başta namaz olmak üzere ibadetlerin icrasına hassasiyet göstermek, manevi sohbet programlarına katılmak.

Sosyal Gelişim: Nitelikli bir ortamda bulunmak, iyi arkadaşlıklar kurmak, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirecek organizasyonlarda görev almak.
 
PROGRAMIN ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİ
 
4 yıl boyunca bir öğrenci;
• İslami ilimler ve şahsiyet gelişimi alanlarında temel eğitimler alır.
• Lise boyunca en az bir yabancı dil kazanacak seviyede imkânlara sahip olur.
• Kur’an-ı Kerim’den tecvit ve mahreç üzerine eğitimler alır, temel ezberleri yapar.
• 4 yıl boyunca 160 kitap okur ve 50 eserin müzakeresini yapar.
• En az bir spor ve sanat dalında uzmanlık için eğitimler alır.
• Akademik anlamda ortaöğretimden iyi bir ortalama ile başarılı olur.
• İyi bir üniversite ve fakülte kazanır.
• Başta İstanbul olmak üzere en az 20 il gezmiş olur
• Başarı durumuna göre çeşitli organizasyonlarla yurtdışında bulunur. 
 
Başvuru ve detaylı bilgi için: sahsiyetakademisi.com
 
@sahsiyetakd (Twitter, Instagram)
 


GENÇ'ın Yazısı.