Işık kirliliğinden yoksun, bulutsuz bir yaz gecesi gökyüzüne baktığımızda uzun bulutumsu bir şey görürüz. Gördüğümüz bu uzantı, içinde bulunduğumuz Samanyolu Gökadası’ndan başka bir şey değildir. İçinde milyonlarca yıldız barındıran Samanyolu’nun merkezinde dev bir karadelik bulunmaktadır. Tıpkı diğer gökadalarda olduğu gibi.

Güneş’imizin yaklaşık dört milyon katı kütleye sahip bu dev karadelik yakın bir zamana kadar sakindi. Ancak karadeliğin bu sükûneti fazla uzun sürmeyeceğe benziyor. Çünkü uzun bir süredir pusuda bekleyen karadeliğe bir gaz bulutu yaklaşacak. Zaten aç olan karadelik bu yakınlaşmadan istifade edip gaz bulutunun bir kısmını avlayıp yutacak. Bilim insanları da ava giden bu karadeliği bu vesileyle avlamış olacaklar.

Karadeliklerin direk olarak avlanmaları imkansızdır. Çünkü muazzam bir çekim kuvvetine sahip oldukları için üzerlerine gelen ışığı bile yutarlar. Bu yüzden de ışık yaymazlar ve görünmez hâle gelirler.

Yukarıda görmüş olduğunuz çizimdeki alev topu karadelikten kurtulmuş olan gaz bulutu, parlak objeler yıldızları, mavi çizgiler ise yıldızların yörüngelerini temsil etmektedir. Gaz bulutunun yörüngesi ise kırmızı çizgiyle gösterilmiştir.

Bu olay, akıllara Vâkıa Sûresi’nin 75 ayetini getirmekte ve Rabb’ül Âlemin’e dair daha nice delillerin bulunduğu şu muazzam kâinatın üzerinde daha çok tefekkür etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

“Hayır (hakikatler kâfirlerin dedikleri gibi değildir). İşte yıldızların düştüğü yerlere andediyorum.”

Karadeliğin avlanması esnasında ortaya çıkacak dehşet verici görüntünün animasyonu: 


Muaz Erdem'ın Yazısı.