Üçüncü sayfasında tecavüz haberi veren gazeteler, on sayfa sonra kadını metalaştırıp arka sayfa güzeline dönüştürmektedir. Medyada namus haberleri artık bir namus bekçisine ihtiyaç duyuyor.

Medyada hemen her gün tecavüz, istismar ve bunlara bağlı kavga, cinayet haberlerine rastlamak mümkün. Bu tarz olaylar genellikle ahlâkî bir problem, bir sapma olarak değil, adlî bir vaka olarak haberleştiriliyor. Haberlerin yüzde 87’sinde saldırganın değil kurbanın fotoğraflarına yer verilerek kurbana ikinci bir darbe daha vuruluyor. Haber aralarına sıkıştırılan muğlâk “rıza” kırıntıları, tecavüzü olağan gören ve hafifleştiren bir kültürün yayılmasına neden olabiliyor. Kadın bedenini durmadan teşhir eden, kadını erkeğin cinsel arzularını tatmin eden bir “meze”ye indirgeyen medyaya bu konuda ne söylense boş. Televizyondaki magazin programlarında, gündelik hayatın her alanında, sokakta, işte, otobüste erkeklerin kadınlara laf atması, sarkıntılık etmesi, sırnaşması, marifetmiş gibi normalleştirilerek sunuluyor.

Kamuoyunu bilgilendirme açısından özel bir önemi ya da yararı olmadığı durumlarda tecavüz, taciz, istismar gibi suçlar haberleştirilmemeli. Bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından özel bir önem taşıdığında da bu tür haberler mağdurun izni olmaksızın yayınlanmamalı, kimlikleri deşifre edecek açık ya da kapalı hiçbir bilgi verilmemelidir. Bu tür haberlerde suçun işlenişine dair bütün ayrıntılar verilerek, durum pornografi malzemesi haline getirilebiliyor. Son zamanlarda dikkat çeken bir husus da tecavüzcülerin ve tacizcilerin işledikleri suçu savunan ifadelerine yer verilmesi. İnternet sitelerinde dikkat çekme ve tıklanma oranını artırma adına “+18”, “iğrenç bir haber” vb. başlıklarla merak uyandırması beklenerek verilen tecavüz ve istismar haberleri mevcut. Bu haberlerin hemen yanında, sözde güzellerin bir dizi fotoğraflarının duruyor olması istismarın en açık örneği. Üçüncü sayfasında tecavüz haberi veren gazeteler, on sayfa sonra kadını metalaştırıp arka sayfa güzeline dönüştürmektedir. Medyada namus haberleri artık bir namus bekçisine ihtiyaç duyuyor.


Ali Can'ın Yazısı.