Beyza Karaöz

Yrd. Doç.Dr. Ömer Faruk Noyan:

Kafamızda bir evrim algısı var. Bunun delilleri aranıyor. Paleontoloji dürüst olmalı. Maymun insana yakın bir tür. Düşünebilir insan, `Acaba aynı türden geliyor muyuz`` diye. Peki aralarda hiç mi değişiklik olmamış` Bu noktada dürüst olunmalı. Bilimsel olarak `evrimleşti` diyemezsin. Bir şeyin bilimsel olabilmesi için tüm yanlarıyla kanıtlanması gerekir ki bu durum `evrimleşti` ifadesi için de geçerlidir. Biz neden suyun hidrojen ve oksijenden meydana geldiğini tartışmıyoruz`

Bilgisayarı düşünün. İlk gelişiminden günümüze kadar geçirdiği değişiklikleri göz önüne serebiliyoruz.

İnsan görmediğine inanır. Gördüğüne inanmaz, şahit olmuş olur. Biz neden `inanmak` kelimesini kullanıyoruz`

Uçak yapılıyor ve uçuyor. Belli bir yerde yapılıyor. `Gel bakalım. Hadi bak uçak yapılacak` deyip fabrikasız olmasını düşünemiyorsak evrim için de aynı durum söz konusu.

Evrimi, bu kelimeyi, her şeye kullanmak sakıncalı...

Yaratıcı gücünü gösteriyor, ilminin kudretinin sonsuzluğunu... Diyor ki `Ben bir memeliye istediğimi yaptırırım. İster suda yüzdürürüm; istersem uçururum; istersem at yaparım.` Tabiattaki taksonominin de gözden geçirilmesi gerekir. Bu kadar çok çeşit yaratmış olması kudretinin göstergesi... `Ben kendi koyduğum kanunun mahkumu değilim` diyor yaratıcı.

Ozon tabakası yokken karada canlı yoktu, denizlerde idi canlılar. Aradaki geçiş formları nerede` `Kesinlikle sudan karaya geçiş vardır` kelimeleriyle oluşan cümle bilimsel değildir. Tahmin edilebilir elbet; ama `olmuş` gibi göstermek yanlış...

Birileri `Suda bir memeli YARATILDI` dememek için karadaki memeliyi suya, sudakini de karaya çıkarıyor...

Sorular kısmına geçtiğimizde Sinan Canan mikrofon istemişti.

Şöyle dedi: `Evrimci ve yaratılışçı diye 2 ayrı grup var. Yaratılışçılığı savunan biri olarak diğerlerine saygı duymalısınız. `O insanın psikolojisi nasıldır`` diye düşünmeli ve kendinizi onun yerine koymalısınız...`

Ömer Faruk Noyan: `Teoriler kesin değildir. Bu konuda ne olursa olsun kesinmiş gibi konuşulmaması gerekir. Bu durum bilimsel olmuyor..`

Kim yaratıcıya dayatıyor ki kuşların dişi olmasın, kemiğinin içi boş olsun diye. Yaratıcı kendi koyduğu kanunları gene kendi koyar...


Genç Bilim'ın Yazısı.