Gönül Dergâhından Hikmetler

Burada Gönül Dergâhından Hikmetler kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Her Medeniyet, Kendi İnsan Tipini Yetişt

img

"Osmanlılar`da öyle yüksek bir ruh vardır ki, bu sâyede onlar, her Hak misâfirine mukaddes bir nîmet

Devamı..

Her Medeniyet, Kendi İnsan Tipini Yetişt

img

"İlâhî takdîre rızâ göstermek Osmanlı`nın zihninde kökleşmiştir. Bu akîde, onlarda şecâat yerine geç

Devamı..

Her Medeniyet, Kendi İnsan Tipini Yetişt

img

"Türkler`de eşsiz bir hazine mâhiyetinde mevcut olan nâmus ve ahlâk anlayışını tasdik etmemek büyük

Devamı..

Her Medeniyet, Kendi İnsan Tipini Yetişt

img

Ecdâdımız Osmanlı`nın sahip olduğu yüksek ahlâkî meziyetler, bütün dünyanın gözlerini kamaştırmış, m

Devamı..

Muvaffakıyetin Sırrı

img

Ey oğul! Unutma ki, yüce ecdâdımızın büyük zaferleri, görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da, hakîk

Devamı..

Her Medeniyet, Kendi İnsan Tipini Yetişt

img

"Osmanlılar`ın ahlâkî husûsiyetleri, insanı âdeta teshîr eder. Yürüyüşlerinin serbestlik ve ihtişâmı

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Nesil Yetiş

img

Kâinâta ibret nazarıyla bakıldığında görülmektedir ki; bal yapan arı, yumurta veren tavuk, süt veren

Devamı..

Rahmet İnsanı

img

Yüreği dâimâ merhametle çarpan bir Peygamber`in ümmeti olma bahtiyarlığının, üzerimize yüklediği ağı

Devamı..

Mazlum Filistin

img

"–Ben Filistin`den bir karış dahî toprak satmam! Zira bu vatan bana değil, milletime âittir. Milleti

Devamı..