Bir Soru Bir Cevap

Burada Bir Soru Bir Cevap kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Tevâzû; En Büyük Kulluk Edebidir

img

Efendim; Kulu Cenâb-ı Hakk`a sevdiren pek çok güzel vasıf var. Acaba bunlardan hangisi kulun mânevî

Devamı..

Rûhânî Bir Hayat Terbiyesi; Ramazân-ı Şe

img

Efendim; Rabbimize hamd olsun ki, rahmet ve bereket dolu bir Ramazân-ı Şerîf`i idrâk etmekteyiz. Kur

Devamı..

Gerçek Saâdet, Rûhun Gıdası: Kur`ân Kült

img

Efendim; mâlûmunuz olduğu üzere gençlik, bir hayat definesi. Eğitim ve öğretime kısa bir müddet ara

Devamı..

Ecdâdın Gönülleri Rahmet Dergâhıydı

img

Efendim; "Yaratanʼdan ötürü yaratılana şefkat ve merhamet"i âdeta bir hayat düstûru hâline geti

Devamı..

İhtişamlı Bir Fetih

img

Efendim; İstanbul`un fethinin sene-i devriyesini yaşayacağımız şu günlerde, Cenâb-ı Hakk`ın böyle ih

Devamı..

İslâm`ın Kadına Bakış Açısı

img

Efendim; geçtiğimiz günlerde "kadına şiddet" ana gündem konusuydu. Lâkin sadece medyadaki haberler t

Devamı..

Peygamber Efendimiz`i Cân u Gönülden Sev

img

Efendim; Peygamber Efendimiz`i cân u gönülden sevmenin kültürümüze yerleşmiş bulunan tezâhürleri nel

Devamı..

Kimseyi Kırma, İncitme Kimseden Kırılma,

img

İslâm`ın güzellikleriyle yoğrulmuş bir kimsenin hâli ve konuşma üslûbu nasıl olmalıdır?

Devamı..

Gâfil İnsanların Vasıfları

img

Efendim; "gaflet" nedir ve gâfil insanların başlıca vasıfları nelerdir?

Devamı..

"Faziletler Medeniyetinin Hatırlattıklar

img

Efendim, "Geçmiş zaman olur ki / Hayâlî cihan değer." sözü, sizlere neleri hatırlatıyor?

Devamı..

Râbıta, Muhabbeti Canlı Tutmaktır

img

Efendim; tasavvuftaki "râbıta" mevzuuna dâir -müsbet ve menfîçok farklı sözlerin sarf edildiğine şâh

Devamı..

Mârifetullaha Eren Kâinâtın Gözbebeği Ol

img

Efendim, Süleyman Çelebi`nin yazmış olduğu Mevlid-i Şerif`in Nür Bahri girişinde yer alan; Hak Teâlâ

Devamı..