Bir Soru Bir Cevap

Burada Bir Soru Bir Cevap kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Tasavvuf Nedir, Ne Değildir? - 3

img

Ebedî kurtuluş hususunda mürîdin de durumu meçhuldür, mürşidin de... Takvâdan ve kulluktan uzak bir

Devamı..

Tasavvuf Nedir, Ne Değildir? - 2

img

Hayatını Kur`ân ve Sünnet ölçülerine göre düzenlemeyen, dînin zâhirî mükellefiyetlerini ihmâl eden b

Devamı..

Ateizm ve Deizm Fitnesi - 1

img

Genç nesillerin inanç dünyalarında ateizm ve deizmin etkileri, bilhassa zamanımızda artmaya başladı.

Devamı..

Ateizm ve Deizm Fitnesi - 3

img

"…Rahmân olan Allâh`ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozuk

Devamı..

Sünnet, Kur`ân`ın Hayata Tatbikidir

img

Günümüzde bazı çevrelerde İslâm`ı anlayıp yaşamak için sadece Kur`ân`ın yeterli olduğu, dolayısıyla

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Kâinat

img

Üzerinde ömür kasetini doldurduğumuz şu kâinat dershanesi, insan için yoktan var edildi. İnsan da im

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Kardeşlik İ

img

Hayat, gönüllerdeki îman ve takvânın test edildiği ilâhî imtihanlarla doludur. Hattâ hayat, imtihan

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: İmtihanlara

img

Allah`tan gayrı hiçbir varlıkta "beka", yani ölümsüzlük ve sonsuzluk güç ve imkânı yoktur. Mezar taş

Devamı..

Kulluğun Özü: Duâ

img

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Peygamber E

img

Âyet-i kerîmede buyrulur: "(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh`ı seviyorsanız bana tâbî olun ki Allah da si

Devamı..

Bir Velîye Bende Olmak...

img

"Ey oğlum! Âlimlerin (ve âriflerin) meclislerinde bulun! Hikmet ehlinin sözlerine gönül ver! Çünkü A

Devamı..

İslam`da Gaye İnsanın İhyasıdır

img

Bugüne kadar hangi sistem, bir muhârebe sonrası can vermekte olan susuz bir yaralının, kendisine get

Devamı..