Bir Soru Bir Cevap

Burada Bir Soru Bir Cevap kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Gönül Dergahından Hikmetler: Ramazan-ı Ş

img

Cenâb-ı Hak bu cihânı, âhiretin kazanılacağı bir imtihan dershânesi olarak tanzim etmiştir. Hem düny

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Şahsiyet ve

img

Gençlerimizi İslâmî bir şuurla yetiştirmek, hepimizin birinci vazifesi... Soralım kendimize; –Acaba

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Rûhâniyet v

img

İnsanda rûhâniyet ve nefsâniyet, bir terâzinin iki kefesine benzer. Biri hafiflediğinde diğeri ağırl

Devamı..

Kainatta Her Şey Çift Secde Hâlinde

img

Her şeyin Allâh`ı tesbîh ettiği ifâde ediliyor, bunu açıklar mısınız?

Devamı..

İlim, Hikmet Ve İrfan Arasında Nasıl Bir

img

İlmin hikmetle aydınlanmış bir gönül süzgecinden geçirilerek hazmedilmesi îcâb eder. Ancak bu takdir

Devamı..

Gönül Dergâhından Hikmetler: Gönül Muhas

img

Ömür, her an tükenmekte olan mahdut bir sermâyedir. İnsan da bu cihanda gâyesizce yaratılmış ve başı

Devamı..

Gönül Dergâhından Hikmetler: Diline Sahi

img

Günümüzde insanî münâsebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı, dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanmakt

Devamı..

Gönül Dergâhından Hikmetler: Kur`ân-ı Ke

img

Kur`ân-ı Kerîm, beşeriyet için Rahmânî sadâları işitmek, ilâhî nefhayı rûhunda hissetmek ve daha bu

Devamı..

Son Nefes Neden Önemlidir?

img

Dünya Hayatında Yaşadıklarımız, Son Nefesimizin; Son Nefesimiz De Ahiretteki Halimizin Tercümanı Gib

Devamı..

Durmadan Tevbesini Bozan Birisi Ne Yapma

img

Tekrar tekrar tevbeden dönmek, âhiret hayatını karartacak bir âfettir. Bu nevî tevbeye muhtaç tevbel

Devamı..

Ermek Dilersen Hüner Ehlinin Kapısında T

img

Efendim, eserlerinizde hikmetli söz ve hikâyelerinden sık sık misaller verdiğiniz Şeyh Sâdî-i şîrâzî

Devamı..

Gönül Dergâhından Hikmetler: Terbiye

img

Terbiye, insana fıtratında olmayan bir şeyi kazandıramaz. Takvâ ve fücur, yani iyilik ve kötülük tem

Devamı..