Bir Soru Bir Cevap

Burada Bir Soru Bir Cevap kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Gönül Dergahından Hikmetler: Namaz

img

İnsan, ilâhî azamet ve kudret akışlarının sayısız nakşı ile donatılmış bu âlemde ilâhî sanatın zirve

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Oyun ve Eğl

img

İslâm fıtratı üzere dünyaya gelen çocuklar, anne-babaya Allâh`ın bir emanetidir.

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: İlahi Yardı

img

Kadere îman ve Allâh`a tevekkül eden bir müslümana, korkaklık ve zillet aslâ yakışmaz. Müslümana yak

Devamı..

Faydalı Bilgi Hangi Bilgidir?

img

Faydalı ilim, kula Rabbini tanıtan, bu âleme geliş ve bu âlemden gidişin hikmetini kavratan, dünyâ

Devamı..

Gönül Dergâhından Hikmetler: Kelimeler

img

Hazret-i Mevlânâ Mesnevî`sinde şöyle bir hâdise nakleder: "Bir adam dört kişiye bir miktar para verd

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: İslam Karde

img

Ayet-i kerîmede: "(Ey Rasûlüm!) Şüphesiz ki Sen yüce (en mûtenâ) bir ahlâk üzeresin…" (el-Kalem, 4)

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Eğitim

img

Mahlûkat içinde eğitime en çok muhtaç olan, insandır. Hayatta en zirve sanat da, insan yetiştirmekti

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Ramazan-ı Ş

img

Cenâb-ı Hak bu cihânı, âhiretin kazanılacağı bir imtihan dershânesi olarak tanzim etmiştir. Hem düny

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Şahsiyet ve

img

Gençlerimizi İslâmî bir şuurla yetiştirmek, hepimizin birinci vazifesi... Soralım kendimize; –Acaba

Devamı..

Gönül Dergahından Hikmetler: Rûhâniyet v

img

İnsanda rûhâniyet ve nefsâniyet, bir terâzinin iki kefesine benzer. Biri hafiflediğinde diğeri ağırl

Devamı..

Kainatta Her Şey Çift Secde Hâlinde

img

Her şeyin Allâh`ı tesbîh ettiği ifâde ediliyor, bunu açıklar mısınız?

Devamı..

İlim, Hikmet Ve İrfan Arasında Nasıl Bir

img

İlmin hikmetle aydınlanmış bir gönül süzgecinden geçirilerek hazmedilmesi îcâb eder. Ancak bu takdir

Devamı..