Fıkıhta Şafi, itikatta Eşari, tarikatta ise Nakşibendî ekolüne dayanan bir gelenekten gelen Taylandl

Devamı..