Alaadin Serhan Yaman

İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) bir süredir, Türkiye ve dünya meselelerine dair bütünlüklü, odaklı, uygulanabilir politika önerileri içeren raporlar yayımlıyor. “İlke Politika Notları” adıyla hazırlanıp, kamuoyunun istifadesine sunulan bu raporların 11.’si İlke Kurumsal Yönetim Akademisi araştırmacısı Züleyha Sayın tarafından hazırlandı. Geçtiğimiz ay gündem konuşmalarında sunulan raporun konusu ise gençlerin üniversite tercihlerindeki değişim oldu.

Raporda öncelikle veriye dayalı olarak mevcut durum ortaya konulurken ardından başvuru, kontenjan ve yerleştirme mevzuları ele alınmış. Raporun son kısmında ise yine veriler ışığında yapılan tespit ve önerilere yer verilmiş. Raporun çarpıcı olan kısımlarını birkaç maddede özetleyecek olursak:

• Türkiye’de üniversite çeşitliliğinin ve sayısının artmasıyla birlikte yükseköğretimde önemli bir niceliksel büyüme gerçekleşmiştir. Fakat bu büyüme, kontenjanların dolmaması ve doluluk oranında düşüş gibi sorunları beraberinde getirmiştir.

• Talepteki değişiklik arzdaki değişiklikten çok daha hızlı. Gençlerin ve dünyanın değişen ihtiyaçlarını karşılamada yükseköğrenim müesseselerimiz ağır kalıyor.

• Tercihte bulunmayan öğrenciler incelendiğinde, YÖK’ün (2018) yapmış olduğu ankette tercihte bulunmayan öğrencilerden yüzde 23’ü mühendislik programlarını tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Mühendislik programında kontenjanların dolmadığı düşünüldüğünde öğrenciler için yerleşkelerin, üniversitenin bulunduğu yerin eskiye göre daha önemli olduğu bilgisine ulaşılabilir.

• Kontenjanı 10 binin üzerinde doluluk oranına sahip bölümlere bakıldığında, ilk sırayı ilahiyat almakta ardından işletme, iktisat, tıp, hemşirelik, tarih, Türk dili ve edebiyatı gelmektedir. Tarih, kontenjan ile yerleşen arasındaki farkın en az olduğu bölüm olurken en fazla olan bölümler ise iktisat ve işletmedir.

Raporun tamamına www.ilke.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.


GENÇ'ın Yazısı.