14. Yüzyılın sonuna kadar Hayyâm’a nisbet edilerek zikredilen rubâîlerin sayısı 66 iken, 1464 yılında bu 1224’e çıkmıştır! Şiirlerinde metafor kullandığı, zikrettiği şarabın sembolik bir anlam taşıdığı ortada iken bugünün sarhoşları bir de onun şarabını tatmak istemektedirler.

Sürekli aynı tuşlara basmaktan dolayı zihni epey bulanmış, kendini saydırmak için her fırsatta insanına, ülkesine saydıran meşhur piyanocu twitter hesabından Ömer Hayyam’a ait olduğu iddia edilen bir rubai paylaştı ve sonra gelişen süreç neticesinde, on ay ertelemeli hapis cezası aldı. İslam’a ve onun inanç sistemine hakaret etmek isteyenlerin, müstehzî, rezil bir edayla Ömer Hayyâm’ın rubâîleri üzerinden çalışmaları ilk değil. Doğru dürüst bir inancı olmayan, sistemli fikir sahibi ve metafizik algısı olmayanların savuşturmalarına her zaman uygun bir Hayyâm rubâîsi bulunuyor. Malumatfuruş internet cahilleri, bunları paylaşmakta bir beis görmediği gibi, uyuşturulmuş takipçileri de onlardan geleni paylaşmakta adeta yarışıyorlar. Fikirlerini bir paragraf uzunlukta sözlü ya da yazılı ifade edemeyen bir nesil türedi. Ne yazabiliyorlar ne de konuşabiliyorlar. Her şey fotoğraflarla ifade edilse ne de güzel olacak, ama bu şimdilik mümkün görünmüyor. İnternetin dehlizlerine her an binlerce sayfa bilgi! yığıldığı için birini kopyalayıp paylaşmak en güzeli. Başı, sonu, sahibi, kaynağı belli olmayan sığ bilgilerle herkesin fikir, ideoloji hatta dava sahibi olduğu bir yerdir internet. Ömer Hayyâm (ö. 1132) bugün yaşasaydı rubâîlerini ilk twitter’dan mı paylaşırdı acaba? Matematiğin, analitik geometrinin gelişimi üzerinde etkisi çok büyük olan Hayyâm, rubâîleriyle de tanınmış bir şairdir. Ancak yapılan araştırmalar rubâîlerinin sayısının günümüze yaklaştıkça arttığını ortaya koymuş, bir çoğunun zamanla ona izafe edilen başka şairlerin şiirleri olduğu anlaşılmıştır. 14. Yüzyılın sonuna kadar Hayyâm’a nisbet edilerek zikredilen rubâîlerin sayısı 66 iken, 1464 yılında bu 1224’e çıkmıştır! Şiirlerinde metafor kullandığı, zikrettiği şarabın sembolik bir anlam taşıdığı ortada iken bugünün sarhoşları bir de onun şarabını tatmak istemektedirler. Eğer Hayyâm bir günahkârsa onun rubâîlerini paylaşmak, hem onun hem de paylaşanların kitaplarını biraz daha sollarına yaklaştıracaktır. Yok, eğer bu şiirler ona ait değilse paylaşanlardan hakkını ahirette alacaktır, hem de twitter’ı şahit göstererek.


Ali Can'ın Yazısı.