Selma Korkut

Zamanı tersine çevirenlerin, zaman ilerledikçe gönülleri gençleşenlerin kulübü, “Genç Gönüllüler” yine yeni bir çalışma içerisindeydi bugün. Ancak, her zamankinden farklı, her zamankinden muştulu, her zamankinden dolu ve değerli…

Yaratıcının “Sen olmasan Habibim alemleri yaratmazdım” dediği Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum muştusunu paylaşmak. âlemlere rahmet olarak gönderilen Elçi’nin doğum gününü sinelere tekrardan anımsatmaktı sanıyorum ki bugünkü programı farklı kılan…

Konu Efendimiz (s.a.v.) olunca program atmosferini ve hissiyatını tasvir etmek hayli güç olsa da, hatalar ve yanlışların bizden, güzellik ve doğruların Rabbimiz`den olduğunu kendimize şiar edinerek program içeriği ve yaşattığı duygu durum hakkında şunları söyleyebiliriz;

Kıymetli il müftümüz ve değerli şairimizin Efendimiz hakkında anlattıkları tüm konulardan; Efendimiz’i (s.a.v.) ciddi manada tanıdığımız zaman hiçbir zorlukta yeise ve çaresizliğe düşmeyeceğimizi, onun ayak izlerini takip edersek dünya girdabında kaybolmayacağımızı, kavradık.

Konuşmacılarımızdan edindiğimiz bilgiler, Efendimiz’i (s.a.v.) gerçek manada tanımanın kendimizi tanımakta önemli bir yol gösterici olduğunu, zira kendimizi tanımanın ise bizi Rabbi tanımaya ulaştıracağını sentezlememiz açısından son derece verimli oldu.

Aynı zamanda Kelamullah ile tasavvur edilen beşeri bir kılavuzumuz olduğunu da bir kez daha hatırlamış olduk. Ayrıca program için heyecan, samimiyet ve gönüllülükle çalışan Genç Gönüllüler Kulübü gönüllülerinin, üniversite öğrencilerinin son derece yoğun olduğu bir haftada, böylesine bir çalışmayı ortaya koymuş olmaları; ”Dünyevî gayeler ile uhrevî gayeleri birleştirmek mümkündür” sözünün müşahhas bir örneğiydi adeta.

Genç Gönüllüler Kulübü gönüllülerinin hazırlamış olduğu program `Kardeşininizin nefsini kendi nefsinize tercih etmedikçe kâmil mü`min sayılmazsınız` düsturu ile hareket edildiğini sergileyen bir çalışma olması açısından da oldukça güzeldi.

Gönülden gönüle olan yolu dile dökmeden, kültürel, sosyal, ahlaki anlamlarda gönüldeki derdi paylaşabilmek, toplumda, özellikle de üniversite gençliğinde bu minvalde farkındalık oluşturmak  gayesinde olan tüm kulüp gönüllülerine şükran duyuyoruz.


GENÇ'ın Yazısı.