Torbjörn Safve, İvan Aguéli Özgürlüğün Romanı, İz Yay. 389 Sayfa

“Özgürlüğün Romanı” düşünen, hayal kuran, bağımsız bir kafa olan İsveçli Müslüman ressam İvan Agueli`nin hayatını anlatan bir roman.

Kendisi de Müslüman olan İsveçli yazar Torbjörn Safve uzun araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu bu romanında İsveç sanat tarihinin dâhilerinden ressam İvan Agueli`nin Müslümanlık yönünü ön plana çıkarıyor.

İçinde yetiştiği ailenin zengin yaşamı ve katı kuralcı tutumu İvan üzerinde ters etki yapmıştır. Daha küçük yaşlardan itibaren o, bu kuralcı tutumdan uzaklaşmanın yollarını aramıştır. Okuduğu lisenin zengin çocuklarının yanında değil, onlarla savaşan maden işçisi çocukların yanında yer almıştır. Ona göre “eğer insan fakir olarak yaşamaktan korkuyorsa, fırçalarını kırıp paletini ateşe atmalıydı.” İnsanın “hayal gücünün artabilmesi için bireysel malların imha edilmesi” gerekti. Hayatının ilk döneminde kendisini anarşist olarak tanımlayan İvan, bilim adamı ve mistik olan Swedenborg`dan da etkilenmiştir. İlk zamanlarda o, hem anarşist hem mistiktir. Daha sonraları bu mistisizmin etkisiyle gittiği Mısır, Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkelerde İslam ve tasavvufla ilgili tecrübeler edinmiştir. Çeşitli tarikat şeyhleriyle tanışan Agueli, Malikî fakihi ve şazelî tarikatı şeyhi Abdurrahman el-İlliyş el- Kebîr`e intisab ederek Abdülhâdi el-Mağribî adını almıştır.

On altı dil bilen, resimde de modernizmin ve sembolizmin ustası olarak tanınan İvan Agueli ya da diğer ismiyle Abdülhâdi el-Mağribî, hayatını Doğu ile Batı arasında bir aracılık rolü üstlenmeye adamıştır. Küçük yaşlarda sahip olduğu vicdanını kullanarak hakikati bulan bu Müslüman ressamın hayatını yine bir Müslüman yazarın kaleminden okumak isteyenler için “İvan Agueli Özgürlüğün Romanı” ilgiyle okunulacak bir kitap.


Selim Tiryakiol'ın Yazısı.