Marifet

Burada Marifet kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Şeridi Kopuk Tarih

img

Tarih şeridinin en büyük noksanlığı Adem`i (as.) devre dışı bırakan materyalist bir tarih algısını d

Devamı..

Bilgi Kapitalizmi

img

İbnü`l-Arabî batıya göre kıymetlidir; çünkü Hıristiyan mistiklerine benzemekte ve Spinoza`nın pantei

Devamı..

Kadınlar ve/veya Kitaplar

img

Müteveffâ İslâm düşünürü Muhammed Âbid el-Câbirî`nin Kur`ân`a Giriş adıyla çevrilmiş son kitabı. Kit

Devamı..

Arapça Dil, İslâmca Düşünce

img

Müslümanlar elbette Yunancadan birtakım tercümeler yaptılar. Ancak evvel emirde ifade etmek gerekir

Devamı..

Hızlı Treni Gazzâlî mi Geciktirdi?

img

İslam medeniyetini onun bütün evlatlarının katkısıyla teşekkül etmiş bir tabloya benzetirsek eğer, e

Devamı..

Ölümün Meslekleri

img

Bugün kitle iletişim araçları üzerinden geliştirilen küresel dil, daha doğrusu küresel mantık, olay

Devamı..

Nûman`ın Çiçekleri

img

Bu topraklarda düşünceyi dün Hz. Nûman`ın etrafında açılmış çiçekler ürettiler. Bu bahçe bugün de mü

Devamı..

Ağlamanın Şerefi, Gülmenin Haysiyeti

img

İnsanların kendi iradeleriyle ağlayıp, kendi iradeleriyle gülmelerine fırsat verilmeden duyguları -i

Devamı..

Kutsal Tarih, Lanetli İnsan

img

Modern dünya bütünüyle Avrupa kültürü üzerinden kurgulanmıştır. Onun neredeyse hiçbir yerinde başka

Devamı..

Sözü Düşürdüler Görüntü Koydular

img

İnsan düşünen ve konuşan varlık olarak tanımlanır klasik mantık literatüründe.

Devamı..

Aşk Endüstrisi

img

Aşk bugün satılmak için kitap, sevgiliyi kandırmak için bir takı, onu ne kadar çok sevdiğinizi ifade

Devamı..

İki Büyü Bozucu: AKİF VE İKBAL

img

Akif, İstiklal Marşı için verilen hediyeyi kabul etmezken aynı istiğnayı İkbal de başbakanın gönder

Devamı..