A. Yasin Demirci

Bir zamanlar bizde de minibüslerin arka camlarını süsleyen, tebessüm ettiren, anlam yüklü o veciz yazılar şimdilerde Türkiye’de artık geride kalmış gözüküyor. Irak’ta ise hala oldukça revaçta.

“Benim için ne diliyorsan Allah sana mislince versin” onlardan biri mesela. Iraklılar bu anlamlı sözü Irak’ın gergin siyasi tablosuna uyarlamışlar. İçerden ve dışarıdan Irak’ın parçalanmasını temenni edenler için şöyle niyazda bulunuyorlar:

Şayet Irak’ın bölünmesini istiyorlarsa, onlar da bölünüp parçalansın…

Şayet işgal güçlerini, Irak’ın egemenliğini gasp edenler değil de kurtarıcı görüyorlarsa Allah’ta onlara bir kurtarıcı! musallat etsin.

Şayet Irak ordusunun dağılması için çalışıyor, silahlarını yamalıyorlarsa, yaptıklarının aynısı başlarına gelin.


GENÇ'ın Yazısı.