Kızıl Elma

Burada Kızıl Elma kategorisine ait yazılarını okuyabilirsiniz.

Osmanlı`da Taht Savaşları

img

Tarihe bir husumet sahası olarak bakmak ve dönemin şartları içerisinde vuku bulmuş hadiseleri asırla

Devamı..

Anadolu`daki İlk Bozgun: Kösedağ

img

Önemli bir bölümü göç, savaş ve savaşın sebep olduğu yeni devletler kurmak ile seyir eden Türk tarih

Devamı..

Gazâ Bir Hakimiyet İdeolojisidir

img

Parola "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" olduğu için Osmanlı Beyliği kısa süre içerisinde kalabalık ve

Devamı..

Haçlıların Geçemediği Set: Murat Hüdaven

img

Osmanlı`nın Balkanlar`daki durdurulamaz ilerleyişi Avrupa`yı, bilhassa Papalığı ürkütür. Yeniden bir

Devamı..

İki Cihangirin Mektuplaşmaları

img

İki hükümdar 1402 Ankara Savaşı`nda karşı karşıya gelir. Osmanlı`nın mağlup olup 11 yıl fetret devri

Devamı..

Her Bizans`a Bir Fatih

img

Kuşatmanın 52. gününde Konstantinapolis, Ulubatlı Hasan`ın Bizans burçlarına üç hilali dikmesinden s

Devamı..

Anadolu`dan Balkanlara Düşen Yıldırım

img

Türk tarihinin her manada kemalat noktasını temsil eden siyasi teşekkülü Osmanlılar`dır. İslam ile ş

Devamı..

Osmanlı`nın Yiğit Esnafı: Ahiler

img

Ahi kelimesi Arapça "kardeş(im)" kelimesinden gelir. Abbasi devrinde vücut bulmuş bir mesleki-tasavv

Devamı..

Osmanlı Ne Zaman Kuruldu?

img

Halil İnalcık Hoca Koyunhisar Savaşı`nın (1302) Osmanlı beyliğinin kuruluş tarihine karşılık geldiği

Devamı..

Balkanlar`ı İslâm`la Vatan Kıldık

img

Yaptığı göçler, kazandığı harpler ve vatan kıldığı yurtlar ile nam salan Türkler, çok geniş coğrafya

Devamı..

Avrupa`nın İlk Düzenli Ordusu: Yeniçeril

img

Avrupa`nın korkulu rüyası haline gelecek olan Yeniçeriler, Osmanlı merkezi sisteminin de temelini ol

Devamı..

Bir Devletin İslam`a Girişi

img

Dün Osmanlı`ya şu ya da bu sebepten karşı duran, altını oyan hangi teşekkül varsa bugün Türkiye`den

Devamı..