A. Yasin Demirci

“Güney Afrika`nın kurtuluş mücadelesi sırasında mitinglerde genellikle konuşmacı `Birimize yapılan haksızlık...` der ve kalabalık da bir ağızdan `Hepimize yapılmıştır` diye cevap verirdi. Biz bunun ne kadar önemli olduğunu yeterince kavrayamamıştık. Belki de insanlık bunun önemini hiçbir zaman yeterince idrak edemeyecek; ama şunu biliyoruz ki, Filistin halkını inciten bir eylem, hepimizi incitir. Başkalarının canını yakmak, mutlaka saldırgana geri döner. Başkasının derisini kesip biçen bir kişinin aynı anda insanlığından da ödün vermemesi mümkün değildir. Bu ucubeye, bu `Apartheid Duvarı`na karşı biz bir alternatif öneriyoruz: Filistin halkıyla dayanışma. Ayrımcılığı yenme, adaletsizliği dindirme, açgözlülüğe, bölücülüğe ve sömürüye son verme yolundaki mücadelenizde sizinle birlikte yürüme konusundaki kararlılığımızı ilan ediyoruz.”

Batı Şeria’yı açık hapishane haline getiren, utanç duvarına yazılacak, 2625 metre ile dünyanın en uzun açık mektubunda yer alan ifadeler bunlar. Filistinli ve Hollandalı gençlerin, Filistin halkının utanç duvarıyla dünyadan tecrit edilmesini protesto etmek için başlattıkları “en uzun açık mektup” yazma projesi yaklaşık 12 bin Avro’ya mal olacak. 200 litre beyaz boya ve 500 kutudan fazla siyah sprey boya kullanılacak.

“En uzun açık mektup”, Gazze kıyımındaki duyarsızlığını göz önüne alınınca dünyanın körelen vicdanını uyandıracağını beklemek fazla iyimserlik olur. Birine yapılan haksızlığı tüm insanlığa yapılmış sayan bir dünyaya bir an önce kavuşmadan Filistin’e barışın ve huzurun gelmesi oldukça zor gözüküyor.


GENÇ'ın Yazısı.