ABD’de kendini Hıristiyan olarak tarif edenlerin oranı 1990’dan bu yana yüzde 10’luk bir düşüş göstermiş ve yüzde 76 olmuş. Herhangi bir dini inanca sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise iki katına çıkarak yüzde 8’den yüzde 15’e yükselmiş. Newsweek’in yaptırdığı ankete göre artık ABD’liler George Bush’un başkanlık dönemine oranla ülkelerinin daha az dindar olduğunu düşünüyorlarmış. Yüzde 68 Amerikan toplumunda dinin etkisinin azaldığını söylerken, dinin günümüz sorunlarının tamamına ya da büyük kısmına cevap verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 48’de seyrediyor ki bu oran tarihin en düşük seviyesi.

Amerikan dini tecrübesinin ilginç bir özelliği vardır. Bu tecrübeyi anlayabilmek için dinlerin ya da mezheplerin referanslarından daha ziyade Amerikan hayat tarzının özelliklerine başvurmak gerekir. Bu hayat tarzı Bush döneminde topluma dayatılan suni bir tehdidin daralmasından olumsuz etkilendi. Şimdilerde dini tecrübelere daha mesafeli durduğunu bildiğimiz Obama ile bu olumsuzluğun tamiri noktasında bir tecrübe yaşanacak. Muhtemelen de bu tecrübe mevcut dini pratiklere ve algılamaları sorgulamak şeklinde ortaya çıkacak. Amerikalılar bir zamanlar William James’in dediği kutsal sayılan şeyler dışında kendi içindeki his, davranış ve tecrübeleri de din olarak gördükleri için Bush’la özdeşleştirdikleri olumsuzluğun izlerini silmek istedikçe mevcut dini algılara mesafe koymaya devam edecekler.

“İnsanlar, yöneticilerinin dini üzeredirler” sözünü doğrular nitelikte bir şey bu.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.