4 Mart`ta Oktay Ekşi yazmış: “Toplam 36 Padişah çıkarmış Osmanlı hanedanından Fatih Sulan Mehmet`i, hadi kılıçlarının hakkını vermek için Yavuz Sultan Selim ile bir de Kanuni Sultan Süleyman`ı ayırırsanız geriye kalan 33 Padişah`tan hangisini saygıyla, hayranlıkla, ileri görüşlülükle anacaksınız? Kurucu tebaasını yani Türk halkını ezen ve azınlıklara ezdiren başka bir hanedan biliyor musunuz? Tüm tarihinin üçte birini zilletle geçiren hangi hanedana özlem duyulabilir?”

Aslında bu ve benzeri hezeyanlar devam edip gidiyor ama biz bu kadarla yetinelim. Osmanlı’yı bu “başyazar”a anlatmakla ancak vaktimizi ve yerimizi harcarız. Yine de buna dair bir bahis açmaktaki kastımız güzel memleketimizin matbuatının kimlerin ellerinde olduğuna dair bir vesika sunmaktır. Bu cehalet ve gözü kararmış kin ancak “başyazar”lıkla mümkün, yazarlık kesmez.


GENÇ'ın Yazısı.