A. Yasin Demirci

Somali, uluslararası arenada şu sıralar adı en çok anılan ülkelerin başında geliyor. Gemi korsanlarının eylemleri hiç şüphesiz Somali’yi gündemin üst sıralarına taşıyan en önemli etken. Bir diğer etken ülkede yaşanan kanlı iktidar mücadelesi.

Somali`de işgalci Etiyopya kuvvetlerine karşı savaşan “Gençler” manasındaki “şebab” örgütü şu sıralar Taliban gibi hakkında söz ettiren bir diğer örgüt olarak dikkat çekiyor. Örgüt, geçen sene başkent Mogadişu dahil Somali`nin büyük bir bölümünü kontrol eden ve işgale karşı savaşan İslam Mahkemeleri Birliği`nden ayrılanlar tarafından kuruldu. Gerek işgalçi Etiyopya birliklerine gerekse Batı yanlısı işbirlikçi Somali hükümetine karşı son dönemde kayda değer başarılar elde ettiler. Örgüt, sadece Somali’yi işgalci ve işbirlikçilerin elinden kurtarmak değil hedeflerinin çok daha büyük olduğunu belirtiyor:

El Cezire`ye konuşan “Gençler” örgütün liderlerinden biri diyor ki; "Bush ve muhaliflerimize niyetlerimizi söylemek istiyoruz. Alaska ve şili`den Güney Afrika’ya, Japonya’dan Saloman Adaları ve İzlanda`ya kadar İslami bir yönetim kuracağız. Uyarıyoruz, geliyoruz!"

Örgütün önde gelenleri bir taraftan tüm dünyaya İslami bir yönetime kavuşturacaklarını iddia ederken diğer taraftan ise ülkede Müslümanlar arasında fitneye ve birbirleriyle çatışmaya zemin sağlayacak icraatlara da devam ediyorlar. Tıpkı işbirlikçilerin ellerinden kurtardıkları yerlerdeki ehlisünnet ve tanınmış sufilere ait türbeleri balyoz ve çekiçlerle yıkmaları gibi. İcraatları ve söylemlerine bakılacak olursa şebab yani Gençler, gerçekten de Afrika’nın Taliban’ı olma yolunda ilerliyor. Yani kaş yaparken gözde çıkartıyorlar. Umarız bu konuda yazılıp çizilenler küçük bir grubun hezeyanından ibarettir.


GENÇ'ın Yazısı.