“Sarsarak köprüleri

Devler geçti bu yollardan”

Arif Nihat Asya

Kitabı Hazırlayan: Aydın Başar

Yayınevi: Çıra Yayınları

Sözlü zihin yapısının yazının icadıyla hemen silinmediğini ve matbaanın icadıyla aşama aşama değiştiğini söyler Walter j. Ong. Röportaj türü, sözlü zihin yapısının yazılı kültürde de korunduğunun en bariz örneklerindendir. Bizler de sözlü kültürün hâkim olduğu bir medeniyetin çocuklarıyız. Seviyoruz sohbet etmeyi ve istifade edilen sohbetleri aktarmayı. Bundandır belki de röportaj metinlerine olan rağbetimiz.

Aydın Başar ilim ve irfan dünyasının kıymetli isimleri ile yaptığı mülakatları çeşitli yayın organlarında yayınlanmasından sonra iki kapak arasında toplamaya karar veriyor. Ve “Kırk Yazarla Ufka Doğru” isimli kitabını okuyucunun istifadesine sunmuş oluyor.

Çoğunluğu yüz yüze ve samimi bir ortamda yapılan röportajlarda gelip geçici konular yerine güncelliğini koruyan konular merkeze alınmış. Röportajlar konu bütünlüğü göz önünde bulundurularak 1-Kur’an ve Sünnet 2-Toplum, Davet ve İktisat 3-Gençlik, Hikmet ve Din 4-Evlilik, Aile ve Çocuk Eğitimi 5-Tarih, İrfan ve Tasavvuf gibi beş ayrı başlık altında tasnif edilmiş.

Röportaj yapılan isimler arasında M. Yaşar Kandemir, Nureddin Yıldız, Can Alpgüvenç, Sadık Yalsızuçanlar, M. Şevket Eygi, Ali Nar, Mehmet Doğan, Cemil Tokpınar, Mehmet Nuri Yardım gibi birbirinden değerli isimler mevcut.

Yazarın okuyucudan bir ricası var; bu kitabın bilhassa gençlere ulaştırılması. Zira kitap, ustaların damıtılmış tecrübe ve birikimlerinden istifade etmek için iyi bir fırsat sunuyor.

Mülakatlar, yapıldığı dönemin fikri yapısı hakkında okuyucuya bilgiler verir. Bu kitap vesilesi ile yaşadığımız dönemin sosyal meseleleri ve gençlik halleri kırk farklı münevver şahsiyetin bakış açısı ile gelecek nesillere aktarılmış olacak.

Akıcı bir üslubuyla; nitelikli ve samimi bir sohbeti dinliyormuş hissi uyandıran bu kitabı bitirdiğinizde birbirinden zengin dünyalarda yaptığınız yolculuktan ziyadesiyle hoşnut kalacaksınız.


Ayşe Yazıcılar'ın Yazısı.