Yazar: Ahmet Şahin Akbulut

Yayınevi: Ensar Neşriyat

Yaşadığımız çağda bilgi akışı hiç olmadığı kadar hızlı seyrediyor, iletişim ağı tüm dünyayı sıkı sıkı sarıyor, teknoloji günlük hayatımızın her alanında varlığını gösteriyor. Fakat tüm bu gelişmelerle birlikte işin özünde hep insan vardır. İnsan; yani konuşma, anlatma, iletişim… Kişi, çağın imkânlarını kullanarak bilgi ve becerilerini ne kadar zenginleştirse de bunları doğru bir dil kullanımı, düzgün bir artikülasyon ve etkileyici bir diksiyon ile muhatabına aktaramadıkça zenginliğini paylaşarak çoğaltmış olmaz.

“Konuşma, sadece sözcüklerin ses aracılığı ile başkalarına aktarılması değildir. Konuşmanın da kendine özgü kuralları ve yöntemleri vardır.” diyen Ahmet Şahin Akbulut, uzun yıllar verdiği Diksiyon ve Etkili Konuşma eğitimlerinin bir sonucu olarak, Türkçe’yi en iyi şekilde kullanmanın yollarını göstermek için bu kitabı hazırladı.

Diksiyon sanatının önemi ve ses olayı, ünlü harflerin sesletim kuralları, yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar, boğumlama uygulamaları gibi ana bölümlerden oluşan kitabın öne çıkan özelliği ise konularla ilgili salt bilgi vermenin ötesinde okuyucuya pratikler yaptırması oluyor. Konuşma organlarımızı geliştiren alıştırmalar, çene, dudak ve dili geliştiren çalışmalar; diyafram ve soluk, tonlama ve vurgu alıştırmaları okurları güzel konuşma serüveninin aktif katılımcısı haline getiriyor. Ayrıca kitapta yaygın dil yanlışlarına da yer verilerek günlük hayatta doğru kullanımları telaffuz etmeye teşvik ediliyor.

Kitap, anne babalar, öğrenciler, öğretmenler, psikologlar, avukatlar, pazarlamacılar, yöneticiler, doktorlar, sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar; kısaca etkili ve güzel konuşmanın önemini kavramış olan herkesin istifade edebileceği bir nitelik taşıyor.


Ayşe Yazıcılar'ın Yazısı.