İbrahim Refik

Şamar oğlanının İngilizcesi "whipping boy" dur. Avrupa’da devrin âdetlerine göre her prens, her saray mensubu, her zadegan çocuğu, mektebe bir yaşıtı ile gidiyordu. Bu yaşıt öğrenci halktandı. "Asîl" çocuk bir hata işlediği zaman, sopayı veya şamarı onun nâmına, halk çocuğu yiyordu.


GENÇ'ın Yazısı.