İbrahim Refik

500: “Vatana, devlete bizim de kanımız nasip olsun” düşüncesiyle Bosna`dan ve Makedonya`dan koşup gelen gençlerin sayısı... Savaş bittiğinde geri dönenlerin sayısı on-onbeşi geçmiyordu ve çoğu kolsuz bacaksızdı. Bu yiğitler, hayatları boyunca vatan için kaybettikleri uzuvlarının gururu ile yaşadılar.

52: J. C. Davies adlı bir askerin annesine yazdığı mektupta ölü ele geçirilen bir Türk kadının vücudundan çıkarttıklarını söyledikleri kurşunların sayısı

17: Âlem-i İslam`ın son kalesi Çanakkale`nin düşmemesi için cepheye koşan Mehmetçiklerin yaş ortalaması.

Çanakkale`yi bir asker olarak anlatmak imkansızdır. Çelikten, manevî kudretten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sualin cevabı, işte bu gösterişsiz, mütevekkil ve sessiz Anadolu çocuğunun kendisiydi. Saadet, Türklerle beraber aynı safta dövüşmektedir. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.” (General Liman von Sanders)


GENÇ'ın Yazısı.