Her namaz zaten biriciktir. Ancak bazı nafile namazlara daha seyrek zamanlarda fırsat bulabildiğimiz de bir gerçek. 3 Mart gecesi saat 23.30’da tam ay tutulmasına şahit olacakmışız. Bir daha böylesini görebilmek için 2011 yılını beklememiz gerekiyormuş. Kim öle kim kala? Bu tutulmayı fırsat bilip “husûf namazı”nı kaçırmayalım.

"Şüphesiz güneş ve ay, Allâh`ın âyetlerinden iki âyettir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya dünyaya gelmesi yüzünden tutulmazlar. Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman, tutulma sona erinceye kadar namaz kılınız ve dua ediniz" (Buhârî, Küsûf, 1,3,8,13,15,17; Müslim, Kusûf, 10; Ahmed b. Hanbel, IV, 249, 253; eş-şevkânî, Neylü`l-Evtâr, III, 326).

Tabi ay neden Yüzünü bizden gizler, görmek istemediği nedir diye düşünmek için de bir fırsat olabilir, tam ay tutulması. 1 saat 14 dakika sürecekmiş. Uzun uzun namaz da kılınır, uzun uzun tefekkür de edilir. şüphesiz ay, Allah’ın ayetlerindendir. Hiç düşünmüyor musunuz?


Rabia Gülcan Kardaş'ın Yazısı.