İman ve Aksiyon. Necip Fazıl’ın temel kitaplarından biri. Daha temel bir kitap olan "İdeolocya Örgüsü" etrafındaki konferanslardan oluşuyor. İdeolocya Örgüsü`nden önce İman ve Aksiyon`u tanıtma sebebim şu: Dinler, inançlar, ideolojiler, fikirler bağlamına geçmeden önce, tüm inanç ve ideolojilerin temel şartı olan `iman` ve `aksiyon`u güçlü bir şekilde kavramamız gerek. Bu kelimelerin gerçek, sahici bağlamlarına, tarihteki kavranma ve uygulanma biçimlerine dair zihnimizde, kalbimizde bir bütünlük oluşturursak bu bizim için elbette çok faydalı olur! İşte, "İman ve Aksiyon" da Necip Fazıl bu bütünlüğü, derinliği kuvvetli bir şekilde ifade ediyor. Kelimelerin köklerinden, kullanılma biçimlerinden gerçek, hakiki, İslami anlamlarına doğru geçiyor. Kelimelerin farklı inançlarda beliren değişik özeliklerini örneklendirerek konuyu kavrayışımızı genişletiyor. Kendine özgü üslubuyla okuru sürüklüyor. Harika örnekler veriyor; ulü`l-azm peygamberlerde iman ve aksiyonu çok güzel örneklendiriyor. Bazen sahabeden birinin bazen bir tasavvuf büyüğünün iman ve aksiyon ruhuna, metoduna; bazen batıdan birinin iman ve aksiyon ruhuna farklı açılardan örnekler vererek temas ediyor. Böylece bütünlüklü bir tablo oluşuyor zihnimizde. Kitaptan daha da kuvvetli bir şekilde anlıyoruz ki, aksiyon, hareket, hamle şarttır. Aksiyon, eylem, faaliyet, proje şarttır. Ve aksiyonun yaşı olmaz! Beden adalesinden önce "ruh adalesi" önemlidir. İman etmek demek, en temel ve başlangıç noktadaki aksiyon demektir. Önemli olan güçlü bir iman taşımak ve bir hamlede, harekette bulunmaktır; fark edilmek, değer ortaya koyabilmektir. Doğanın kanunudur bu: yerinde duran fark edilmez. Hareket, iş gerekir. İnsan yerle gök arasındadır. Hareket etmemiz, değer üretmemiz, değerleri fark etmemiz şarttır. Ve elbette Değerlerin En Büyüğünü ölçü kabul ederek... Necip Fazıl, `özlediğimiz nesil` dediği neslin özelliklerini de bu bağlamlarda ortaya koyuyor kitapta.

İman ve Aksiyon, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları, 135 sayfa


Ali Düz'ın Yazısı.