Bugün dünyada savaş düzeni, hakimiyet düzeni, çıkar düzeni hakim gibi görünse de, savaş/yıkma işi kadar barış/kurma işi, düşüncesi de önemli. Bir savaşa katılan herkes o savaş sonrası için savaş zamanındakinden daha ideal, doğru bir ilişki, düzen fikri sunmalıdır. Yoksa savaşa girmeyi bile hak edemez. Bu yüzden barışın, düzenin ve bunların tarihini bilmemiz gerek. Savaşa karşı geliştireceğimiz mücadele bizim kimliğimizi yaşatıp yaşatamayacağımızı ortaya koyacak; yalnız savaşa karşı savaşın temeline koyacağımız barış düzeni hakkında da zihnimizin canlı, geniş olması gerekiyor. Bu bakımdan tarihte en büyük düzenlerden biri olan Osmanlı düzeni elbette anlaşılmaya değerdir. İlber Ortaylı`nın "Osmanlı Barışı" kitabı, bu konuda bizim için verimli bir eser. İlber Ortaylı kitapta, Osmanlı Barışı`nı temel alarak, değişik başlıklar altında Osmanlı düzeni, Türk aile yapısı ve değişimi, Osmanlı aydınının Avrupa yorumu gibi konulan işliyor. İlber Ortaylı`nın üst üste çıkardığı "Osmanlı ... " kitaplarından biri "Osmanlı Barışı".

Sonuçta, bilimsel derinliği olmasına rağmen rahatça sınıflandırılabilir ve ölçüye gelebilir olan ve bir hamle, enerji üretmeyen tarih metinleri ikinci dereceden önemli metinlerdir. İlber Ortaylı`nın "Osmanlı Barışı" kitabını da bunu düşünerek okumakta fayda var.

Osmanlı Barışı, İlber Ortaylı, Timaş Yayınlan, 240 sayfa.


Ali Düz'ın Yazısı.