Gökhan Gökçek

Kızılelma figürü ‘fetih bekleyen’ topraklardır. Türk hakimiyet algısına göre gökteki Rabb’e atfen yeryüzünde O’nun dinini yaşatacak tek bir hükümdar olmalıdır. Kızılelma bir anlamda ”Dünya Bizi Bekliyor” demektir...

Kızılelma

Devlet-i ebed müddedi anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki yazımızda diriliş ruhunun mimarı Kürşad’ı, devleti Göktürkleri anlatmış idik. I. ve II. Göktürk Devleti olmak üzere kesintili bir şekilde fakat aynı coğrafya ve aynı etnik unsur üzerinde hakim olan devletimizden bize kalan baki eser Orhun Yazıtları olmuştu. Her Türk tarihçisinin gidip görmek istediği yegane eserdir muhtemelen. İnşallah bir gün bize -önce size- nasip olur diyelim. Bu yazımızda ise Avar Kağanlığı’nı anlatacağız ya da aziz hatırasından kubbede kalan hoş sedaya kulak kesileceğiz.

Hedef Daima Batı

Avarlar, Çinliler tarafından ‘Juan-Juanlar’ olarak tarih sayfalarına kayıt edilirler. Bizanslı kronik yazarları ise onlara ‘Apar’lar demişler. Göktürk hakimiyet bölgesinde yaşayan Avarlar 558 yılında Sibirleri yenerek Kafkasya’ya hakim olurlar ve Karadeniz’in kuzeyinden Doğu Avrupa içlerine akarlar. Devletin kurucusu Bayan Han’dır. Oğuz boylarından Bayındır/Bayundur isminin köküyle aynı kökten geldiği düşünülür. ‘Zengin’ gibi bir manaya karşılık geliyor olsa gerektir. Muhtemelen isim değil, unvandır.

Avarların hakimiyet bölgesi Kırım ovasından Orta Avrupa’ya kadar uzanacaktır. 584 yılında Belgrad’ı topraklarına katarlar. Bu pek bilinmeyen, bilinse de göz ardı edilen bir hadisedir. Herkes Belgrad’ı fetheden Türk’ün Kanuni Sultan Süleyman olduğunu kabul etse de bu yanlış bir bilgidir. Sultan Süleyman’dan yaklaşık 1000 yıl önce Belgrad, Avarlar tarafından Türk toprakları haline getirilir. Yine Belgrad, Ebu’l Feth Sultan II. Mehmet Han tarafından kuşatılsa da alınamayacaktır. Fatih gibi kudretli bir padişahın orayı neden fethedemediğine dair bir hadise aktarılır ki meali ve hülasası şu şekildedir: Ordusunu tepeden izleyen Fatih o haşmet karşısında gurura kapılır. Gururu da onun başarısız olmasına sebep olur!

Avarlar adeta İslam’la müşerref olacak torunlarının Avrupa’daki öncülüdür. Sanki gittikleri yerlere Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi’nin (Osman Turan’ın eşsiz eseri) tohumlarını dökmüşler de; 800 yıl sonra torunları Devlet-i Aliyye/Osmanlı Devleti ile gelip o tohumları yeşertmiştir! Neden mi böyle diyorum? Çünkü Avarların akınları ile Türk devletine dahil ettiği topraklarda ardından Osmanlılar hakimiyet kuracaklardır hem de yüzlerce yıl!

İsterseniz bir bakalım: Avarlar 567 yılında Balkanlara giriş yaparlar; Osmanlılar ise I. Murat dönemi (1362-1389) ile beraber tam anlamıyla Balkanlar’da görünürler. 584’de Belgrad Avarların eline geçer; 1521’de Kanuni Belgrad’ı fetheder. 586 yılında Avarlar Selanik’i hakimiyet altına alır; I. Murat Selanik’i 1387 yılında fetheder. 597 yılına ......................................................................................................................................................................................


GENÇ'ın Yazısı.