15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Adı Boğaziçi’ydi. İntihar girişimleri, trafiği ve düşen beton parçalarıyla sık sık gündeme gelen en eski boğaz köprümüzdü. İstanbul silüetinin olmazsa olmazlarındandı. Fakat 15 Temmuz 2016 gecesi başkaydı. Dünya üzerinde görebileceğiniz bir sırat köprüsüydü adeta. Tankların kapattığı trafiği yüzlerce insan, inancıyla ve vatan sevgisiyle deldi geçti. O gece tanklar 5-6 kez ateşlendi, hainler tank mermilerinin tahrip gücünü bile artırmış ve insanlara, emniyet araçlarına doğrultmuşlardı. Çok can verdik o gece ama bu şehit canlar sayesinde yeniden canlandık. Tüm Türkiye canlandı ve Boğaziçi Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.

3. Köprü: Yavuz Sultan Selim

“Yapılsın mı yapılmasın mı?”, “Yapılacaksa oraya mı yapılacak?”, “Artık iki beton kuleden ibaret”, “Adı Yavuz Sultan Selim olmasın” gibi birçok velveleye rağmen inşaatı ve güzergâh çalışmaları durmadı ve nihayet 26 Ağustos 2016 günü açılışı yapıldı. Boğazın yeni gerdanlığı haline gelen bu köprümüz aynı zamanda dünyanın en geniş köprüsü olma özelliğine de nail oldu. 3. Köprü ağırlıklı olarak kamyon ve otobüs geçişini hedefliyor. Bu sayede diğer köprülerdeki trafik azalmış olacak.

Köprünün Altından Çok Sular Akmış

Köprü kelimesi etimolojik olarak köprüğ ya da köprülğ ifadesine dayandırılmaktadır. Ancak kök olarak köpürmek fiili ile ilgili ilişkilendirilmek istense de anlam bakımından tam bağ kurulamamıştır. Kelimenin Uygurlar döneminden beri kullanıldığı düşünülüyor.

Köprüler de Şehit Olur: Mostar

Köprüler de şehit olur, sakın onları öldü zannetmeyin, yeniden dirilir ve milletini de canlandırır bazı köprüler. İşte onlardan biri de Bosna Savaşı’nın simgesi Mostar Köprüsü. Hırvatlar onu vurarak barış ihtimalini bitirmek istedi. Evet, cellatlarla barış olmazdı zaten. Nitekim öyle de oldu. Barış Gücü’nün gözü önünde Sırplar ve Hırvatlar tarafından soykırım yapıldı, Avrupa denen soysuz coğrafya üç maymunu oynadı. Mostar yıkılmıştı, onca hüzne ve acıya rağmen yeniden yapıldı. Neretva Nehri’nin üzerinde bize akıp giden zamanı ve ümmetin yalın ayaklılarının acılarını işaret ediyor.

Malabadi Köprüsü Garibin Türküsü

Malabadi Köprüsü, Dünya üzerindeki taş köprüler içinde en geniş kemere sahip olan köprümüz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Malabadi Köprüsü’nün altına Ayasofya’nın kubbesi girer diye yazmıştır. Diyarbakır’ın Silvan ilçesi sınırları içerisinde hâlâ sağlam şekilde duruyor. Köprüyü meşhur eden mimari özellikleri değil, onun adının geçtiği bir türkü. Kan davalı iki aşiret arasında geçen Fatma ile Garip’in sevdasının türküsü. Kara sevda bu ya, köprüde başlıyor ve Garip’in vurulması ile noktalanıyor. Anadolu’da köprü içerikli çok türkü var.

Sırat Köprüsü

Kıldan ince kılıçtan keskin bir ahret köprüsü. İyiyle kötünün ayrılacağı, dünyadaki yaşantıya göre genişleyip daralan, muhtevası bilinmeyen bir köprü sırat. Kurtuluşa ermek deyimi, bu köprünün geçildiği anda gerçekleşiyor, aşağısı dünya coğrafyasında eşi benzeri olmayan bir şey: Cehennem.

Deli Dumrul

Dede Korkut Hikâyeleri’nin önemli karakterlerinden biri Deli Dumrul’dur. O devasa cüsseli bir eşkıyadır. Eşkıyalığı da bir derenin üzerindeki köprünün başını tutup geçenden beş akçe, geçmeyenden döverek on akçe almasından mütevellit. Hikaye bu ya eşkıyalığı yüzünden Azrail de karşısına dikilir ve canını ister, canını vermek istemeyen Dumrul Azrail ile pazarlığa tutuşur. Azrail kendisinin yerine canını verecek birini bulmasını söyler. Annesi babası eşkıyalık yaptığı için oğullarının yerine can veremeyeceklerini söyler. Dumrul bu sefer karısına yalvarır. Karısı kabul eder bunun üzerine Azrail ikisini de bağışlar. Köprüden geçenden beş geçmeyenden döverek on akçe deyim haline gelmiş ve günümüzde de kullanılmaktadır.

4. Köprü Geliyor

Çanakkale Boğazı’na 2017 yılında 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün temeli atılacak. Trakya’yı Ege’ye bağlayacak olan bu köprü ile feribot çilesinin bitirilmesi hedefleniyor. “Çanakkale Geçilmez” mührü bu köprüyle yıkılmıyor, tersine daha da pekiştirilmeye çalışılıyor inşallah.

Casuslar Köprüsü

Coen kardeşlerin senaryosunu yazdığı, Spielberg’in yönettiği soğuk savaş dönemini anlatan ilginç bir film. Zamanlama olarak Türkiye’nin Rusya uçağını düşürme mevzusu ile aynı döneme denk geldiği için ve başrolünde Tom Hanks olduğu için ülkemizde de ilgi gören bir film. Senaryo olarak düşürülen bir casus uçağı sonrası ABD ve Rusya arasındaki casusların takasını konu edinmiş.

Vezirin Köprülüsü Makbul

Kanuni sonrası valide sultanların çekişmelerinin yaşandığı dönemde, sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa ve kendisinden sonra yine sadrazam olan oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, kritik müdahaleler ve fetihlerle Osmanlı’ya nefes aldırmışlardır. Girit, Uyvar, Podolya gibi yerlerin fethi onların döneminde gerçekleşmiş, iç isyanlar bastırılmıştır. Aile o dönem Amasya’ya şimdi ise Samsun’a bağlı olan Vezirköprülüdürler.

Drina Köprüsü

Drina Köprüsü, Hırvat kökenli yazar İvo Andriç’in Sokullu Mehmet Paşa’nın Drina Nehri üzerine yaptırdığı köprüyü konu alan romanı. Romanda Drina Köprüsü, çevresindeki yaşantının yazarın kendi dönemi ve yapılmadan önceki dönemin kıyasıyla anlatılmaktadır. 1961 yılında bu romanıyla İvo Andriç Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.

Osman Gazi Köprüsü

İzmit Körfezi Geçişi Köprüsü olarak da bilinen Osman Gazi Köprüsü 1 Temmuz 2016 tarihinde hizmete açıldı. Osman Gazi Köprüsü dünyanın dördüncü en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. Köprümüzün ücretlendirmesi biraz pahalı bulunsa da ülkemize ekonomik katkısının çok olması bekleniyor.


Sami Yaylalı'ın Yazısı.