İsmail Kara’nın yeni kitabı “Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslâm” Dergâh Yayınları’ndan çıktı. İsmail Kara, özellikle Türk-İslâm düşüncesiyle alakalı orijinal çalışmalarıyla, tespitleriyle bildiğimiz bir yazar. İslamcılık düşüncesinin oluşumu ve seyrine dair fikir oluşturmak istediğimizde mutlaka başvurmamız gereken kaynaklar durumunda İsmail Kara’nın kitapları. İslam düşüncesinin tarihine, felsefeye, modernizm sürecine, modern akımlara hakim bir düşünür İsmail Kara. Bu yüzden olaylara, süreçlere herhangi bir siyasi eğilime pek yakınlaşmadan yaklaşıyor; yerli, ayakları yere basan, hakim tespitlerle konuşuyor. İsmail Kara, çalışmalarında somut, belirli bir mesafeden konuşuyor, tespitler yapıyor. Bu, klasik akademik yaklaşımlardaki soğuk ve üslupsuz bir objektiflik, birleştirmecilik gibi bir şey değil. İsmail Kara’nın dediği gibi,”Bilgi ve yorumlamaya ahlak, ciddiyet ve aidiyet eşlik etmeli.” Yani, bahsettiğim mesafe, bizim ve ülkemiz açısından gayet gerekli bir özeleştiriyi de sağlayan bir mesafe. Bazen duruma ve konuya göre tartışılabilir de belki…

“Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslâm” kitabında İsmail Kara önce kapak fotoğrafındaki çelişkiye dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en baştan beri tutturduğu yön konusundaki çelişkiyi, meseleyi görselleştiren bir fotoğraf bu. Burdan başlıyor meseleler ve buradan çıkmaya çalışıyor. Kitap 386 sayfa, 3 bölüm şeklinde konular dağıtılmış. Giriş kısmında, Türkiye’de din meselesinin taraflarına, ve Osmanlı’dan günümüze kısmen veya tamamen değişerek gelen meselelere temas ediliyor. Daha sonraki bölümlerde ise, din-siyaset-toplum ilişkileri etrafında, siyasi merkezin, Müslüman halkın ve uluslar arası karar merkezlerinin hareketlerini dikkate alarak, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cemaatler-Tarikatler, Dini hayat ve İslamcılık söylemi ile ilgili konular, problemler, tavır alışlar, tartışmalar var. Görüldüğü gibi gayet önemli meselelerden oluşuyor kitap. O oranda bir ciddiyet, yoğunluk taşıyor. Katkı sağlıyor. Yavaş yavaş, tespitleri, karşılaştırmaları sindire sindire okunması gereken bir kitap. Görsel malzeme olarak da güçlü. Hayati meselelere önemli tespitlerle temas ediyor İsmail Kara. Tamamı 2 ciltten oluşacak bir çalışmanın ilk cildi bu kitap. İsmail Kara, kitabın başında, Türkiye’de uzaktan yakından dinle irtibatlı olmayan hemen hiçbir mesele yoktur, tespitiyle başlıyor. İslâm’ı bir mesele olarak, meseleleri de farklı boyutlarıyla geniş meseleler olarak ele alıyor. Ele alıyor, ayrıştırıyor, bağlıyor, bütünlüyor…

Ülkemizin kritik dönemlerinden birini daha yaşıyoruz. Din-devlet-toplum ilişkileri bakımından hassas bir dönemdeyiz. Kitap dolayısıyla dönemin önemini daha ciddi kavrıyoruz, veya dönemimizin kritikliğini kavradıkça bu tür çalışmalara daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Mutlaka tavsiye ediyoruz bu kitabı…

Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslâm, İsmail Kara, Dergâh Yayınları, 386 sayfa. 


Ali Düz'ın Yazısı.