On gün kuyuda kaldıktan sonra yüzlerce kişinin gayreti ile düştüğü yerden kurtarılan küçük bir köpeğin hikâyesinden; her an görünür görünmez binlerce nefis kuyusuyla muhatap olan bizlerin, çıkartacağı çok dersler var.

Her zorluğun bir kolaylığı, her cefanın bir sefası vardır.

Yusuf peygamber gibi kuyudan ve hapisten bile en tepeye çıkabiliriz.

Yunus peygamber gibi karanlıklardan selamete, Eyüp peygamber gibi yara bere içinden afiyete ulaşabiliriz.

Küçücük bir köpeğin hayatı için yüzlerce insanı emrine musahhar kılan, milyonların merakını celbeden, eşrefi mahlûkatına ne yapmaz.

Yardımın şartı acizliğin farkında olmaktır.

Eğer yenecek rızık varsa yerin kaç yüz metre altına da olsa seni bulur.

Sesini duyurmaktır fiili duadır.

Kuyulardan çıkmanın yolu uzatılan ipe sımsıkı sarılmaktır.

Bir an yerin dibindeyken bir an da şöhretin zirvesine ulaşabilirsin.

Âdemoğlu o küçük köpek gibi bir anlık gafletiyle kendini cennetten dünyaya indirtebilir.

Ne olursa olsun hepimizin son dünya durağı böyle bir kuyudur.

Zamanı gelince en yakınların ve sevenlerin seni bir an önce kendi elleriyle o kuyuya gömmek için birbirleriyle yarışırlar. 


Bâz-Geşt Allah’a Dönmek

1. Gayeyi unutmadan rızaya odaklanmaktır.

2. Dünyadayken vuslata ukbadayken ruyetullaha kavuşmaktır.

3. Tekrarlamak ve yeniden başlamaktır.

4. Andını hatırlamaktır.

5. Gayrıdan, masivadan ve gafletten O’na yönelmektir.

6. Niyeti sabitleyip, iradeyi O’na raptetmektir.

7. Her seferinde her şeyden O’na sığınmaktır.

8. Hangi tarafa yönelsek de aslında O’na dönmüşüzdür.

9. Hatadan dönmek O’na yönelmektir.

10. Asıl vatanımız olan cennete yeniden kavuşma iştiyakıdır. 


FİRAVUNLARIN AKIBETİ

- Karikatür ne işe yarar baba?

- Uzun uzun yazılar yerine tek kare çizgiyle insanları güldürerek meramını anlatmaya yarar oğlum.

- Herkes anlar mı baba?

- Herkes zekası ve idraki kadar anlar oğlum.

- Nasıl yani?

- Çizerlerin de ona gülenlerin de, ne çizdiklerinden ahlakları, neye güldüklerinden zekaları anlaşılır oğlum.

- Küfür ve bel altı şeyler dışında malzemesi olmayanlara ne denir baba?

- Zavallı denir oğlum.

- Hz. Musa ile uğraşanlara ne denir baba?

- Firavun denir oğlum.

- Peygamberlere hakaret edenlere ne olur baba?

- Kızıldeniz’deki gibi olur, girdikleri sığınak bir anda kapanır tövbe bile edemezler oğlum.


Mehmet Emin Okur'ın Yazısı.