Kızılay, Yeni Türkiye’nin en önde gelen markalarından. Onlarca ülkeye milletimizin yardımlarını ve selamlarını götürüyorlar. Suriye’de yaşanan zulmün hafifletilmesinde de çok önemli katkıları var. Tüm bunları gerçekleştirirken nasıl bir motivasyonla hareket ediyorlar? Bizler gönüllü olarak Kızılay’da neler yapabiliriz? Bu soruların cevabı için Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık beyin kapısını çaldık, O da içtenlikle cevapladı:

Geride bıraktığımız 6 yıl içerisinde Suriye’de inanılması güç bir dram ve vahşet yaşandı. Milyonlarca masum insan derinden etkilendi. Çocuklar yetim kaldı, kalanlar zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bütün bu yaşananları nasıl yorumlarsınız?

Dünyanın sıkıntılarını, savaşların acılarını, yoksulluğun ıstırabını en fazla kadınlar ve çocuklar çekiyor. Yemen’de Doğu Afrika’da, Güney Sudan’da, Mali’de, Suriye’de, Irak’ta bütün bu coğrafyalardaki savaşın en ağır yükünü, en kirli yüzünü maalesef kadınlar kucaklıyor, sırtlıyor. Felaketlerin yaşandığı ülkelerdeki krizlere gerçek çözümler bulunabilmesi gerekiyor ki insanların geleceğe bakışı değişebilsin.

Siz Kızılay olarak bu acıları sarmada öncü kurum oldunuz. Hem Türkiye’deki Suriyeli mültecilere, hem de sınır ötesinde acil durumlarda yardımcı oldunuz. Tam olarak neler yaptınız ve yapıyorsunuz?

Halkından aldığı güçle bugün birçok coğrafyada insani yardım faaliyeti yürüten Kızılay, milyonlarca insanın yarasına merhem oluyor. Suriye’de baş gösteren eylemlerin çatışmaya dönüşmesi sonucunda ise 2011 yılından bu yana Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde ağırlıyoruz. Suriyeli misafirlerimizin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için başladığımız insani yardım faaliyetlerimizde ilk çadırkenti Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kurduk. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile başlayan .....................................................................................

Suriyeli çocukların ve ailelerin eğitimi ile ilgili neler planlıyorsunuz?

Genç arkadaşlarımız Kızılay’da gönüllü olarak neler yapabilirler?


Yusuf Temizcan'ın Yazısı.