S. Bilgehan Eren

Ne demişti Baba Eren; “Sen bu yolun yükünü çekemezsin. Bu iş kendi muradından geçip, başkasını (Hakk’ın muradını) murad edinmektir.” Ve ne demişti İmam-ı Rabbani Hazretleri, mürid mürşidinin önünde, “Gassâl elindeki meyyit gibi” olacak.

Şöyle diyordu mütefekkir: “Lisan mânâya mezardır.” Mezar; beşiklik, döşeklik etmek…

Bunu “Baş”ta tutarak birazcık yol alalım…

Operatör, “operasyon” yapan…

Operasyon; işlem… Tıp dilinde ameliyat… Belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik elde edilecek sonuç için alınan önlemlerle yürütülen iş ve uygulamaların tümü. Misal, “filanca örgüte polis tarafından operasyon yapıldı” gibi haberleri basında sık sık görür, duyarız.

Operatör, “opera” eden…

Opera?.. Opera; Latince “opus”tan… Opus; “eser” demek… Opera, “eser”in çoğulu… O’pera; sözlerinin çoğu şarkılı olarak söylenen, sahnede oynanmak üzere yazılmış din dışı, tiyatro eseri. Bir başka anlamı da bu eserlerin oynandığı tiyatro ve bunu oynayan topluluğa verilen isim. (Beyoğlu’nun eski isminin “Pera” olmasının, opera ile ilgisi var mıdır acaba?..)

Operatör… Hatırlayalım… Eskiden herkes bilgisayar kullanmadığı (kullanamadığı) için, kullanıcılara “bilgisayar operatörü” denilirdi. Yani, bilgileri işlemesi için makineleri kullanan, veri giren kimseler. Bunun yanında, “kepçe operatörü”, filan operatörü gibi, tamlama şeklinde de kullanıyoruz. Yine aynı şekilde, operatör, eskiden matbaalarda, dizgi yapan kimse. Eskiden diyoruz çünkü artık baskı için böyle bir işlem yok.

Operatör, ameliyat yapan doktor. (Yani her tabip, operatör değil!)

İmdi… Peki cerrah?.. Ameliyat uzmanı hekim.

Ameliyat?.. “Amel”in çoğulu… Amel?.. Bir maksat güderek yapılan iş, hareket, çalışma. Eser, ürün, uygulama…

Cerrah?.. Arapça “cerh” .........................................................................................


GENÇ'ın Yazısı.