İbrahim Sucuoğlu

Kanımca bugünkü insanların asıl problemi fazla ‘benci’ olmak değil aksine yeterince ‘benci’ olamamak. Yani insanlarımızın ‘ben’ diyebilecek kadar bir varlık iddiaları, ontolojik takatleri yok. Bu kişilerin sayısı hiç de az değil...

Güzel bir bahar gününde, içinde en hazin sonbaharları yaşayan nice insan var şu memlekette. Fakat biz dışarıdaki lalelere aldanıp içte solan papatyalara gözlerimizi kapatıyor; güneşin gevşetici havasına kapılıp her geçen gün kaskatı kesilen kalpleri dikkatlerimizden kaçırıyoruz.

Ciddi hususlar yüreğimizi yakacak, birinin derdine nüfuz etmek bizi kahkaha sefamızdan kısa süreliğine dahi olsun alıkoyacaksa, biçarelerin buhranları bize bir anda ‘aptalca saçmalıklar’ olarak görünüveriyor.

Aşıkların nefret dolu sevgileri, dindarların seküler hırsları, edebiyatçıların ruhsuz yazıları, ebeveynlerin çocukça inatları, hizmet adamlarının aşağılayıcı bakışları zamanla kulaklarımızı ve vicdanlarımızı tırmalama istidatlarını yitirecek kadar normalleşmiş ‘saçmalıklardan’ birkaçı.

Derdime Vâkıf Değil Canân…

Bizi bu nispette dert körü yapan şey ne? sorusunun cevabı ‘insanlar bencilleşti, hazlarının peşinden gidiyorlar’ diyecek kadar basit ve çabuk verilmemeli. Çünkü insan dediğimiz varlık alelade, krokisi çizilebilecek bir varlık değil ki. Hepimiz kompleks, yoğun ve sırlı bir vaziyetteyiz ‘ben’ olmamız itibariyle.

“Kendini bilen Rabbini bilir” sözü kadar ağızlara sakız yapılan, bununla birlikte muhtevası tatbik edilmeyerek devasa acı bir istismara kurban giden başka bir vecize var mıdır bilmiyorum. Bir ilahın bizi muhatap kabul ettiği, bizim hikmetine ve kudretine akıl sır erdiremeyeceğimiz bir varlığa muhatap olduğumuz hakikati öylesine örtbas ediliyor: “Allah’ın karşısında ‘ben’ de varım” gibi hayatlarımızın merkezinde olması gereken kaçınılmaz anlam tevazu zabıtaları tarafından öylesine bastırılıyor ki bugün artık sadra şifa olamayan (post) modern dünya eleştirileriyle biteviye, kendimizi kandırma boşluğunda amaçsızca yuvarlanıp gidiyoruz.

Neredeyse bütün İslamcı entelektüeller (post) modern dünyanın Müslümanları nasıl kimliksiz, yavan, yarım yamalak insanlar haline düçar kıldığını haykırıyor da biri de çıkıp bundan nasıl azade olacağımızın yolunu gösteremiyor. Acı ki, bu krizden nasıl kurtulunacağına .......................................................................................


GENÇ'ın Yazısı.