A. Yasin Demirci

Dünya toplumlarında saygı, görgü ve nezaket kurallarında benzerlikler olsa da önemli farklılıklarda söz konusudur. Mesela, Batı toplumlarında garip karşılansa da bizim gelenek ve göreneklerimizde yanaktan öpme (son dönemde kafa tokuşturma şeklini alsa da) karşılama ve uğurlamada sevgi ve samimiyeti gösterir.

Selamla kültürü Ortadoğu’da ise bir hayli farklıdır. Mesela bizdeki kafa tokuşturmanın yerini özellikle körfez ülkelerinde burun tokuşturma ya da burundan öpme alır. Burun Arap kültüründen izzeti ve şerefin simgesidir. Yine körfez ülkelerinde oldukça yaygın olan alından öpme hürmet ve saygının, gözden öpme şefkatin, omuzdan öpme övgü ve ihtiramın göstergesidir. 


GENÇ'ın Yazısı.