Roger Garaudy, Entegrizm, Pınar Yayınları, 155 Sayfa.

“…Üçüncü dünya ülkelerindeki entegrizm ve onun bütün şekilleri, Rönesans’la birlikte Batı’nın kendi kültür ve gelişme modelini bu uluslara zorla Kabul ettirme arzusundan doğmuştur.”

Entegrizm nedir? En kısa ifadesiyle bir doktrinin yeni şartlara uyarlanmasına karşı duranların takındığı tavırdır.” Fransız siyaset adamı, düşünür, akademisyen Roger Garaudy “Entegrizm” isimli kitabında Batı entegrizmi, Roma entegrizmi, Bilimsel entegrizm gibi kavramları çeşitli canlı örneklerle de destekleyerek farklı yönleriyle ele alıyor. Garaudy, marksist gelenekten gelen fakat sonradan İslam ile müşerref olmuş bir düşünür.

“Entegrizm” isimli kitabı dünyada olup biten kitlesel olayları ve bu olaylara verilen kitlesel tepkileri bir bütün olarak anlamak açısından önemli bir kitap.


Selim Tiryakiol'ın Yazısı.