“İslamcılık” ifadesini veya İslamcıların faaliyetlerini duyuyoruz, bazen çeşitli tartışmalar da geliştiriyoruz ama ne kadar bilgi sahibiyiz? İslamcılığın geçmişi, kökenleri, düşünsel süreci nasıl gelişmiş? İlmi Etüdler Derneği (İLEM) İslamcılığın son yüzyıllık macerasını dergilerimizin sayfalarından öğrenebileceğimizi söylüyor bize. İslamcı Dergiler Projesi (İDP) şüphesiz araştırmacılar için eşsiz bir kaynak olacak. Projeyi ve gelecek çalışmaları proje koordinatörü Doç. Dr. Lütfi Sunar ile konuştuk

İslamcı Dergiler Projesi (İDP) fikri nasıl ortaya çıktı?

İslamcı Dergiler Projesi (İDP) İlmi Etüdler Derneği’nde (İLEM) Vahdettin Işık Hoca ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Vahdettin Hoca İLEM’de İslamcı dergileri okuyup değerlendiren bir çalışma halkası oluşturmuştu 2013 yılında. Sonra bu çalışma biraz ilerleyince Vahdettin Hoca bu dergilere erişmenin güçlüklerini aktardı. Biz de fark ettik ki hakikaten Türkiye’de İslamcı dergiler dediğimizde elimizde neredeyse geçmişe dair birincil kaynak yok denecek kadar az. Yani bu kaynaklar ne arşivlenmiş ne depolanmış ne bir yerde bulunuyor. İnsanlar araştırmak istediklerinde bu dergilere kolay biçimde ulaşamıyorlar. Tabii ki bu tüm meselenin tartışılmasına da doğrudan yansıyan bir handikap. Çünkü siz kaynaklara erişemediğinizde, kaynakları doğrudan elde edemediğinizde bu sefer konu biraz şahsi tanıklıklar, hatıratlar, kanaatler üzerinden ele alınmaya başlanıyor.

Zaten İslamcılıkla ilgili bugünkü tartışmaların esas sorunlarından birisi de temel kaynaklara erişme problemidir. Dolayısıyla İslamcılık birkaç kişinin oluşturduğu sınırlı bir perspektiften tartışılıyor. İslamcılık genellikle hakkında bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunan bir konu.

Peki neden İslamcı dergiler?

Çünkü İslamcılık düşüncesi de Türkiye’deki diğer düşünce akımları gibi dergiler üzerinden gelişen bir fikir akımıdır. İslamcılık, başlangıcından itibaren dergilerde yeşermiş düşüncedir.

Projeyi Sırat-ı Müstakim dergisinden başlatıyoruz. Bu anlamda bir müstakim yol üzere devam eden bir macera söz konusu. İlk derginin ismi de bu anlamda hakikaten iki türlü ironi; iki türlü de güzel açılımlar içeriyor. Yani hem bir sırat/yol var, İslamcılık dediğimiz şey o yolla çok ilişkili; hem de bir müstakim, bir şekilde süregiden, süregelen bir şeyi içeriyor içerisinde.

Projede nasıl bir dönemlendirme yaptınız?

Eğer dergileri erişilebilir hale getirebilirsek İslamcılığa dair arşivi, düşünce birikimini de ortaya çıkartmış oluruz diye düşündük. Proje 2014 yılında başladı. Aslında Türkiye’de İslamcı yayıncılığın macerasını temelde dört döneme ayırıyoruz. Sırat-ı Müstakimden Takrir-i Sükun’a kadarki ..................................................................

 

Projede dergilerle ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor?

Bu sergiyi biraz açabilir misiniz?

Çok güzel çalışmalar bunlar. Sonrasında nereye varacak bu proje?

İslamcılık gibi tartışmalı bir kavram üzerinden bir proje yapmak düşündürdü mü sizi, etkiledi mi?

Bu proje çok ciddi bir iş; kataloglama, arşivleme, tasnif etme... Nasıl bir çalışma ortamıyla yapıyorsunuz bunu?

Nasıl bir ekiple yapıyorsunuz bu çalışmaları?


Salih Yüzgenç'ın Yazısı.