Abdulfettah Ebû Gudde, İlim Yolunda, Erkam Yayınları.

İlmin başı soğandan acıdır, sonu ise baldan tatlıdır.” İlim, zor ve meşakkatli bir süreçtir. İlme talip olanlar gerektiğinde zorluklara da göğüs germesini bilmelidir.

Âlimlerimiz bahsettiğimiz zorlu süreci başarıyla geçirmiş ve hakiki ilmi elde etmiş kişilerdir. Aynı zamanda onlar ilim yolunda edindikleri tecrübeleri kendisinden sonra gelen ‘tâlip’lere anlatarak yol ve usûl gösterici olmuşlardır.

Son devrin büyük hadis âlimlerinden Abdulfettah Ebû Gudde, ilim aşıklarının bu yolda edindikleri tecrübeleri bir kitapta toplamış ve bizim istifademize sunmuş. Okumakta, düşünmekte, hayata geçirmekte fayda var.


Selim Tiryakiol'ın Yazısı.