Ortadoğu’da uzun zamandır İsrail’i ziyadesiyle memnun eden bir süreç yaşanıyor. İslam dünyası birbirini yerken onlar da bu süreci tabiri caizse tepe tepe kullanıyor. Ortadoğu’nun içinde bulunduğu kaotik ortam, İsrail’deki aşırı sağcıları o denli umutlandırmış ki Mescid-i Aksa’nın yıkılıp yerine “Süleyman Mabedi”nin inşa edilmesi için bundan daha iyi bir konjonktürün yakalanamayacağını dillendiriyorlar.

Aşırı sağcıların umutlarını tavan yaptıran bu süreçte İsrail hükümeti de Mescid-i Aksa’ya yönelik siyonist arzuları hayata geçirmek için nabız yoklamaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’ya yönelik mütecaviz adımlara İslam dünyasından gelen cılız tepkiler Siyonistleri her geçen gün biraz daha cesaretlendiriyor.

İşgal devleti geçen ay, silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katlettikten sonra Mescid-i Aksa’nın kapısına kilit vurdu. Yıllar sonra Aksa’da ezanlar sustu, Cuma namazı kılınmadı. Müslümanlar Mescid-i Aksa sahasına sokulmazken Yahudiler içeri alındı hem de “Tanrı’nın vaadi gerçek oldu” diye dans ederek.

Velhasıl, aşırı sağın gölgesindeki İsrail hükümeti Mescid-i Aksa’ya yönelik siyonist hedefl ere her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Hem de fütursuzca. Bu fütursuzlukların sebebi de ifade ettiğimiz gibi mevcut konjonktür. Trump dönemiyle birlikte ABD yönetimini çok daha yanlarında yakın hissediyorlar. Mescid-i Aksa’da ümmetin haysiyeti adına mücadele edenleri “terörist” ilan eden Arap monarşiler de onların yanında. Diğerleri de birbirini yiyor.

Kudüs ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa gerçekten her zamankinden çok daha büyük tehdit altında. Siyonistler, İslam dünyasının parçalanmışlığını daha da körüklerken ortaya çıkan kaosu fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Öncelikli hedefleri tıpkı El Halil’deki Hz. İbrahim Camii’ne yaptıkları gibi Mescidi-i Aksa’yı, zaman ve mekan olarak ikiye bölmek. Planlarının sonraki aşamasında ise Mescid-i Aksa’nın tamamen ortadan kaldırılması var.

İslam dünyası bugün, kendi iç problemlerinden kafasını kaldırıp Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma konusunda yeterli ve etkin adım atmazsa Allah muhafaza yarın çok geç olabilir.


Beytullah Demircioğlu'ın Yazısı.