“Gerçeği insanlarla ölçerek değil, insanları gerçekle ölçerek tanı!” Hz. Ali

“Bir insan, zamanın bir saatini bile boşa harcayabiliyorsa, hayatın değerini anlayamamış demektir.” / Charles Darwin

İnançlı öğrencilere evrim teorisini nasıl öğretmeli? Din ve evrim teorisi karşı karşıya geldiğinde, profesyonel bir öğretmenin tavrı nasıl olmalı?

Biyoloji sahasında Allah’a veya evrim teorisine inanmak, ikisi bir arada düşünülemeyen ve tartışmaya sebep olan konulardandır. Araştırmalara göre bu durum dini inancı olan öğrencileri olumsuz etkilemektedir.

Araştırmacılar, lisans eğitimi alan öğrencilerden yarısının kendisini “dindar” olarak tanımlaması üzerine, eğitimcilerin bu konuya nasıl yaklaştıklarını daha derinden analiz etmek istediler. Çalışmaya, 12 üniversitede görev yapan, kendini agnostik, ateist, katolik, yahudi ve sorgulayan olarak tanımlayan hocalar katıldılar.

Sahasında ilk olan söz konusu araştırmaya göre, Arizona Üniversitesi’nde görev yapan biyoloji hocalarının çoğunluğu, ders programlarındaki hedefin, öğrencilerin “evrim teorisini kabul etmeleri” yerine, “evrim teorisini anlamaları” için yardım etmek olduğunu belirttiler.

Verileri kaleme alan Sara Brownell, “etkili biyoloji eğitimi” konusunda da yetkin birisi olarak bu sonucu şaşırtıcı bulduklarını ifade etti: “Evrim konusu biyolojinin anahtar konularından biridir. Bana göre, eğer öğrencilerin kabul etmesini istemiyorsak bunu neden öğretiyoruz. Hücrelerin potansiyel zarı vardır ve bunu öğrencilerin kabul etmesini istiyoruz. Neden evrim olayı ..............................................................................


Sevilay Kösebalaban'ın Yazısı.