Ömer Faruk Özbil

1952 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Paris, Kualalumpur ve Roma’da akademik çalışmalar yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yaptı. 9 dil bilen Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, halen Yeditepe Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta. 

Burada ideolojik saplantılar iyi değil. Ne bilim için, ne düşünce için. Olabilirliğinden farz edip düşünerek meselelere bakmak lazım. Olabilirliği kesin yoktur veya vardır şeklinde ispat mümkün değildir. Koca evren sonuçta. Ancak makul düşündüğümüz zaman ulaşırız. Bunu çıplak göz ile de görebiliriz. Dolayısıyla çıplak gözle evrim teorisinin birtakım söylemlerini gözlemleyebiliyoruz. Buna dayanarak makul görülebilir evrim teorisi. İspatlanamaz ya da reddedilemez.

Evrim kelimesi Darwin’in “maymundan geldik” sözü (iddiası) çevresinde şekillenip uzun tartışmalar meydana getirdi. Ama Darwin’den çok önceleri evrim konusunda çalışmalar yapmış, fikir beyan etmiş isimler var. Bizlere evrim teorisinin tarihsel seyrinden ve bu çalışma yapan isimlerin evrimi nasıl tanımladıklarından bahsedebilir misiniz?

Darwin meşhur olduktan sonra evrimin daha önceki kültür ve medeniyetlerde, düşüncelerde var olduğu tezleri de ortaya çıkmıştır. Bunlardan en çok üzerinde durulan eski Yunan presokratik bazı düşünürlerde evrim düşüncesinin var olduğudur. Aristo bile buna örnek gösterilir. Evrim fikri esasen Batı dünyasında ortaya çıkmıştır. Darwin’den önce evrim fikrinin olduğunu kabul etmiyorum. Darwin canlı türlerinin evrim ile oluştuğunu öne sürer. Galapogos adalarına yaptığı ziyaretlerde o adada yaşayanlar ile başka bölgelerde yaşayan aynı canlıların; farklı bölgelerde, farklı fiziksel özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Ve bu gözlemlerinden hareketle evrim teorisini ortaya atıyor. Ona göre tüm türler bir tek ana türden çoğalarak gelişerek bugüne kadar gelmiştir. Tabii türler arası geçiş var mı yok mu Darwin o zaman bunu tartışmıyor. Bu ara türler sorunu sonradan ortaya çıkıyor. Darwin’in demek istediği şimdiki canlı türlerinin ortak bir atadan değişim ve gelişim sonucunda ortaya çıktığıdır. Çevre, iklim ve dahili faktörler sonucu değişim yaşanıyor ve böylece canlılar türemiş oluyor. Darwin’den önce batı dünyasında birtakım evrimci kabul edilen düşünürler var. Her ne kadar Darwin bu seyahatlerinde adalara müşahede için gitmiş olsa da kendinden önceki bilginlerin etkisi de vardır. Yani Darwin ....................................................................

“İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi” kitabınızda birçok İslam aliminin evrim konusunda çalışmalar yaptığını belirtmişsiniz. Bu isimlerin görüşlerinden ve evrimin İslam aleminde nasıl karşılık bulduğundan biraz bahsedebilir misiniz? 

Birçok görüşten, araştırmadan ve evrim tarihinden bahsettik. Peki hocam size göre evrim nedir? Siz evrim konusunda neler söylemek istersiniz, evrimi nasıl tanımlıyorsunuz? 

Allah, Kur’an’ı Kerim’de Hz. Adem’i yoktan var ettiğini, yarattığını söylüyor. Esas tartışmalar bunun bir anda olduğu ya da bir süreç sonucu olduğu üzerinde şekilleniyor. Hz. Adem’in yaratılışını anlatan ayetleri nasıl okumalıyız? 


GENÇ'ın Yazısı.