Abdullah Güner

Hedefine ulaşmak isteyen bir gencin hangi donanımlara sahip olması gerektiğiyle ilgili kılavuz bilgiler içeren “Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik?” kitabı üzerine Prof. Dr. Kudret Bülbül ile konuştuk.

Neden böyle bir çalışma yapma gereksinimi duydunuz?

Gerek kişisel ilgim, gerekse akademik ve bürokratik olarak bulunduğum pozisyonlar gereği, Türkiye’de ve pek çok ülkede farklı düşüncedeki gençlerle bir araya geldim. Farklı mesleklerden genç meslek mensuplarına konuşmalar yaptım. Bütün bunlar bende şöyle bir izlenim bıraktı: İdealist gençlerimizin çoğu kariyer sahibi değil, kariyer sahibi gençlerimizin çoğu da idealist değil. Ve çok sayıda “keşkeler” ile karşılaştım. “Keşke zamanında şöyle yapsaydım, böyle davransaydım, keşke bu mesleği değil, şu mesleği seçseydim...” Hayatta er ya da geç herkes gerçeği görür. Başarılı olanlar gerçeği vaktinde görenlerdir.

Gençlerimiz daha az “keşke” desinler, idealizme ve kariyere aynı anda daha fazla gencimiz sahip olsun diye, naçizane kendi hayat tecrübemden, geçmişte yaptığım doğrularımdan ve yanlışlarımdan hareketle bu çalışmayı kaleme aldım.

Bu zamanın/çağın genci sizce nasıl olmalı? Küresel çağda nasıl bir gençliğe ihtiyacımız var?

Almanlar “Zeisgeist” derler, zamanın ruhu. Akif merhumun ifadesiyle, asrın idrakine söyletmek gerekir İslam’ı. Küresel bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle bu çağda ihtiyaç duyduğumuz gençlik, 100 ya da 1000 yıl öncesine göre değil, bu çağın gerekleri ile uyumlu olmalıdır.

Bu yüzyılda dünya yeniden şekillenirken, ülkesini, bölgesini, dünyadaki gelişmeleri çok iyi bilen, yeni Türkiye’nin, .........................................................

 

Özgüven sahibi bir genç olmanın yöntemini anlatırken Hz. Mevlana’nın pergel metaforunu kullanıyorsunuz. Bir ayağı ile yere sağlam basan, diğer ayağı ile açılabildiği kadar dünyanın her tarafına açılabilen, beslenebilen, diyalog kurabilen bir genç... Ayağımızı yere sağlam basmak için nelere odaklanmalıyız, nelerden beslenmeliyiz? 

Gelecekte kendisine ve ülkesine faydalı olabilecek bir genç hangi alanlara yoğunlaşmalı? 


GENÇ'ın Yazısı.