Ayın Sitesi: “keeptrack.space”

Işık kirliliğinden uzak ve karanlık bir bölgede gözünüzü çevirip de gökyüzüne bakarsanız muhteşem yıldızları, Samanyolu Gökadası’nı, hatta şanlı iseniz atmosfere girip paramparça olan göktaşlarının pırıltısını görebilirsiniz. Bu muhteşem manzaranın altında saatlerce tefekkür edeyim derken bazı göreceğiniz parlaklıklar ise ufkun bir ucundan diğer ucuna kadar kesintisiz hareket edebilir. İşte bunlar yörüngemizde dolaşan yapay uydularımız!

Dünyamızın yörüngesinde birkaç bin adet yapay uydu geziniyor. Kimileri askeri amaçlı, kimileri bilimsel amaçlı, çoğu ise haberleşme amaçlı olan bu uyduların haricinde on binlerce parçadan oluşan uzay çöpleri bulunuyor. Tabiri caizse yörüngemizi çoktan “çöplüğe” döndürmüş durumdayız.

keeptrack.space sitesini ziyaret ederek yörüngemiz etrafında dönen uyduları ülkelere veya kullanım amaçlarına göre inceleyebilir ve hangi doğrultuda seyrettiklerini, yükseklik, hız ve benzeri detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.


Muhammed Murat Tutar'ın Yazısı.