Dr. Necdet Subaşı Hocanın “Din Yorgunluğu” olarak kavramsallaştırdığı bir tanımımız var. Kavramın oluşturduğu düşünceden hareketle söylenebilecek birçok şey var, bu hususta biz de Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’ın “Din Yorgunu Gençler” ifadesinin önemine dikkat çekmek istedik. Din Yorgunu Gençler ifadesine kavram olarak katılan da var katılmayan da. Ancak kavramın derdine, Dr. Necdet Subaşı Hocanın ifadesi ve Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman Hocanın söylediklerine herkesin bir şekilde katıldığı muhakkak. Belki ülkemizdeki mevcut siyasi konjonktür belki de biz, Müslümanlar, isteyerek veya istemeyerek bir şekilde yorulmaya başladık. Dini tebliğ boyutundan dinciliğe; insanları yargılamaya, küstürmeye, İslam’dan uzaklaştırmaya taşıdık. Konu uzun, mesele derin. Türkiye’de bu hususta söz söyleyen gazeteci, yazar, bizzat din öğretimi sorumlusu ve üniversite hocalarına “Gençlerde din yorgunluğu var mı?” diye sorduk, bakalım neler söylemişler.


Salih Yüzgenç'ın Yazısı.